til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Flyktningkonvensjonen, gått ut på dato?

Arrangør
Flyktninghjelpen
Dag
Tirsdag 15/8 2017 12:00 - 12:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Hovedscenen - jubileumsscene
Stedsbeskrivelse:
Bystyresalen
 


Om arrangementet

Seks av partiene på Stortinget ba i 2015 regjeringen ta et initiativ for å tilpasse internasjonale konvensjoner vår tids flyktningsituasjon - som del av innstramninger i asylpolitikken. Det vakte internasjonal oppsikt at Norge ville svekke flyktningretten. Tre av partiene - AP, SP og FrP - gjentar forslaget i partiprogrammene de nå går til valg på. Hva mener de egentlig – og hva mener de øvrige partiene fra forliket?

Bør stater i det hele tatt ta hensyn til FNs høykommissærs anbefalinger? Kanskje i «nærområdene» - eller også her i Norge?

Debattleder: Flyktninghjelpen

I panelet: Politiske partier

Ekspertpanel: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og NOAS

 

Medvirkende
  • Pål Nesse, Ordstyrer, Flyktninghjelpen
  • Espen Barth Eide, Stortingskandidat, Arbeiderpartiet
  • TBC, Høyre
  • Atle Simonsen, Rådgiver i BLD, Fremskrittspartiet
  • Hilde Frafjord Johnson, Generalsekretær, Kristelig Folkeparti
  • Ola Elvestuen, Nestleder, Venstre
  • Bjørg Sandkjær, Leder Oslo SP, Senterpartiet
  • André Møkkelgjerd, Juridisk seniorrådgiver, NOAS
  • Olivia Mocanasu, Juridisk rådgiver, FNs høykommissær for flyktninger
Kontaktperson
Pål Nesse, Seniorrådgiver, Flyktninghjelpen, 90744130
Twitter:
Universell utforming
Servering
Nei
Sidevisninger
5207