til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Havbaserte næringer og marine økosystemer: Bærekraftig samspill for fremtiden?

Hovedprogram
Arrangør
Arendalsuka, Havforskningsinstituttet
Dag
Torsdag 17/8 2017 09:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
 


Om arrangementet

Arendalsuka og Havforskningsinstituttet inviterer til debatt om muligheter i hav og kyst områder knyttet til verdiskapning og velstand for nasjonen Norge, marin søppel og plast i havene. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for de faglige presentasjonene og Arendalsuka for paneldebatten.

Norge har vært gudbenådet i tusen av år gjennom høsting av havets og kystens levende ressurser. De siste femti årene har olje og gass brakt betydelig rikdom og velstand til nasjonen og utviklingen av havbruksnæringen de siste 40 årene viser at potensialet i utvikling av nye næringer. Maten fra havet bringer sunn mat på bordet og er i dag en av de viktige eksportprodukter fra Norge og rene og rike hav og kystområder er grunnlaget for å sikre fremtiden for denne næringen. Hvilket verdigrunnlag skal være retningsgivende for en mulig 4-5 dobling av marine næringer, hvor verdiskapning på kysten står sentralt. På dette arrangement vil vi samle eksperter fra forskning, fiskeri og politikk for å gi de svarene vi har i dag. 

Program:

 • 0830-0900: Servering av frokost
 • 0900-0930: Velkommen 
  - Øystein Djupedal (leder Programkomitéen Arendalsuka)
  - Sissel Rogne (Direktør Havforskningsinstituttet)
 • 0930-1045: Presentasjoner 
  - Frode Vikebø (Havforskningsinstituttet): Sårbare stadier av marine høstbare ressurser 
  - Bjørn E. Grøsvik (Havforskningsinstituttet): Marin plast og mikroplast- forekomst og skade på marint dyreliv
  - Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag): Fremtidens fiskerinæring; hva er nødvendige premisser for å sikre salg på det internasjonale markedet
  - Nina Jensen (WWF Norge): Viktigheten av et rent hav 
 • 1045-1100: Pause - Kaffe 
 • 11.00 - 11.15 Havbaserte næringer og marine økosystemer; Bærekraftig samspill for fremtiden?
  - Statsråd Per Sandberg
 • 11.15-1200: Paneldebatt

Debattleder: Terje Svabø

Medvirkende
 • Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)
 • Kristin Røymo, ordfører i Tromsø (Ap)
 • Ingunn Foss, stortingsrepresentant (H)
 • Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (SP)
 • Snorre Valen, stortingsrepresentant (SV)
Kontaktperson
Erlend Moksness, Havforskningsinstituttet, -
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
4930