til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017

Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?

Hovedprogram
Arrangør
Arendalsuka, Dagens Medisin
Dag
Torsdag 17/8 2017 13:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Hovedscenen - jubileumsscene
 


Om arrangementet

Temaet for Helsedebatten er sykehusøkonomi og framtida for sykehusene våre. I stortingsvalgåret 2017 er sykehusenes oppgaver i endring, og flere mener lokalsykehus i praksis vil bli lagt ned.

Denne våren legger helse- og omsorgsminister Bent Høie fram sin reform for Sykehus-Norge. Høyre/Frp-regjeringens plattform tilsier at de regionale helseforetakene skal legges ned, mens Arbeiderpartiet vil beholde RHF-ene.

Stemningen mellom ledelse og ansatte i sykehusene er kjølig, etter at Spekter og Akademikerne Helse ikke kom til enighet om en ny tariffavtale. Nylig tapte legene i Rikslønnsnemnda. Kan samarbeidsklimaet i sykehusene bli bedre, eller går vi inn i en langvarig konflikt?

Samtidig er vår helsetjeneste mer enn bare sykehus. Mange pasienter opplever for dårlige forløp mellom behandlingen i kommunene og sykehusene. Hvordan kan samhandlingen bli bedre?

I Helsedebatten møter fire sentrale helsepolitikere akademikere, helsemyndigheter, pasientrepresentanter og de fremste talspersonene for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Norge har alle forutsetninger for å ha en helsetjeneste i verdensklasse, men er vi i ferd med å kaste bort denne muligheten?

Debattleder: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

Medvirkende
 • Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)
 • Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson (Ap)
 • Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson (Sp)
 • Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson (KrF)
 • Hans Olav Melberg, helseøkonom og førsteamanuensis, UiO, (ekspertpanel)
 • Jon Magnussen,, professor i helseøkonomi ved NTNU, (ekspertpanel)
 • Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet, (ekspertpanel)
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, Oslo og Akershus, (ekspertpanel)
 • Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse, (arbeidsgivere/arbeidstakere-panel)
 • Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital, (arbeidsgivere/arbeidstakere-panel)
 • Marit Hermansen, president i Legeforeningen, (arbeidsgivere/arbeidstakere-panel)
 • Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet, (arbeidsgivere/arbeidstakere-panel)
Kontaktperson
Markus Moe, Dagens Medisin, ., markus.moe@dagensmedisin.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
7287