til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Nullutslipp fra transport – mer og raskere infrastrukturutbygging

Arrangør
SINTEF
Dag
Torsdag 15/8 2024 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Ny teknologi for nye energibærere i transport får lite fokus i NTP, og prioriteres nederst i pyramiden i den offentlige utredningen "Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050". Samtidig er det et sterkt behov for denne energiomstillingen i transportsektoren, for å kutte nok utslipp. Det bli satt stadig flere krav til denne energiomstillingen, nasjonalt og internasjonalt. I denne sesjonen skal vi undersøke hvilken betydning ny teknologi og nye energibærere har for å nå klimamålene i transportsektoren, hvilke krav som treffer knutepunkt i norsk samferdsel (havn, flyplass, landtransport), og hvilke barrierer som står i vegen. Hva trenger bransjen av kunnskap og virkemidler for å realisere mer infrastruktur for nye energibærere raskere? Politikerne utfordres på prioriteringer for energiomstilling i transport, hvordan dette påvirkers av sikkerhetssituasjonen, og hva slags kunnskapsgrunnlag som trengs for å iverksette riktige og effektive tiltak.

Medvirkende
  • Roar Norvik, SINTEF
Kontaktperson
Ida Hjorth, Forskningsleder, SINTEF, 99646040
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
45