til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvor skjer det neste gang? Kan vi stoppe ulykker på norske skoleveier?

Arrangør
Syklistforeningen
Dag
Torsdag 15/8 2024 14:15 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Lokalaviser er fulle av oppslag om farlige skoleveier. Ukentlig finner man omtaler av ulykker, farlige veistrekninger og farlige veikryss. 

Foreldre kjemper mot kommuner og fylkeskommuner for å sikre skoleveier en ulykke av gangen. Landet rundt jobber foreldre, skoler og andre for å sikre veistrekninger og steder, slik at de er trygge for barn og unge som sykler og går til skole og fritidsaktiviteter.

Hvem bør ha ansvar for å sikre skoleveier? Settes det av nok midler, prioriteres dette høyt nok? Står vi ovenfor en dødelig systemsvikt?  
Syklistforeningen mener det er et nasjonalt ansvar å sikre skoleveier.  

Vi debatterer hvor ansvaret bør ligge. Samferdselsdepartementet stiller, sammen med stortingspolitikere fra H, SV, Venstre, MDG og FrP stiller til debatt i Samferdselsteltet, torsdag kl 14:15-15:00

Medvirkende
  • André Skjelstad, Stortingsrepresentant, transport- og kommunikasjonskomitéen, Venstre
  • Marte Mjøs Persen, Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, og transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet
  • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, transport- og kommunikasjonskomitéen, Fremskrittspartiet
  • Oda Pettersen, Politiker, Miljøpartiet de Grønne
  • Odd Nordmo, politiker, bystyrerepresentant Kristiansand, leder Areal og miljøutvalget, Høyre
Kontaktperson
Silje Budeng, Kommunikasjonsansvarlig, Syklistforeningen, 48158313, silje@syklistforeningen.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
54