til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Digitale og mobile: Hvordan er generasjon Z i trafikken?

Arrangør
Trygg Trafikk
Dag
Onsdag 14/8 2024 14:15 - 15:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Etter en periode med nedgang i ungdomsulykkene, ser utviklingen dessverre ut til å ha snudd. I 2023 ble 161 personer mellom 16 og 24 år drept eller hardt skadd i trafikken, det høyeste antallet siden 2013. I Nasjonal transportplan for 2025-2036 påpekes et behov for å vurdere nye grep og forsterket innsats rettet mot ungdomsulykker.

Vi vil presentere funn fra en ny undersøkelse, hvor vi har kartlagt ungdommers (f. 1997-2012) atferd i trafikken og deres meninger om trafikksikkerhet. Dette er også den såkalte generasjon z, som kjennetegnes av å være født digitale med et oppmerksomhetsspenn på ca. 8 sekunder…

Deretter blir det en samtale om utviklingstrekk og tiltak for å få ned ungdomsulykkene. I panelet deltar Statens vegvesen, Utrykningspolitiet, Ung i trafikken og Trygg Trafikk 

Velkommen!

Kontaktperson
Miriam Kvanvik, Fagsjef myndighetskontakt, Trygg Trafikk, 97712233
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
75