til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Får bomring og gratis kollektivtransport oss til å parkere bilen?

Arrangør
Transportøkonomisk institutt
Dag
Tirsdag 13/8 2024 09:15 - 10:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Vi skal kjøre mindre bil. Å parkere bilen er bra for klima, gir kortere køer, mindre støy og mer attraktive byer og byområder. Men vet vi nok om effekten av de økonomiske tiltakene som innføres, som for eksempel bompenger, elbilsubsidier og billigere kollektivtransport?

Byvekstavtalene bygger på målet om nullvekst i personbiltransport. Å nå dette målet krever skjerpet virkemiddelbruk. Da trenger vi å vite mer om effektene av og kostnadene knyttet til tiltakene. Det er summen av tiltak som avgjør om trafikken går opp eller ned. Men hvor mye lettelser kan en gi til elbileiere, og hvor mye av regningen kan en gi til de som kjører fossilbil? Og parkerer vi faktisk bilen om det blir billigere eller gratis å reise kollektivt?

Byvekstavtalene er avhengig av inntektene fra bomringene for å finansiere veier, kollektivtilbud og tiltak for gående og syklende. Samtidig skal bomringene bidra til å regulere biltrafikken. Klarer en å forene disse hensynene?

Så hvordan kan vi vite hva som virker og hvorfor? Få med deg et opplysende og engasjerende seminar i Samferdselsteltet.

Vi serverer kaffe og frokost.

Medvirkende
  • Askill Harkjerr Halse, Forskningsleder, TØI
  • Fredrik A. Gregersen, Forsker, TØI
  • Julie Runde Krogstad, Seniorforsker, Norce
  • Synnøve Grøndahl, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet
  • Lisa Garpe, Enhetsleder Strategi, samferdsel, Rogaland fylkeskommune
Kontaktperson
Gina Scholz, Kommunikasjonssjef, Transportøkonomisk institutt (TØI), +47 95248688, gsc@toi.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
62