til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan skal kommunene nå sine klimamål?

Arrangør
Kommunalbanken AS, Framsikt AS
Dag
Tirsdag 13/8 2024 10:00 - 10:50
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Langbryggen 15
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Klimautvalget 2050 som la fram sin rapport høsten 2023 foreslår blant annet at kommunens ansvar for omstillingen til lavutslippssamfunnet bør forankres i lov og at det blir lovpålagt å vedta og følge opp arbeid med utslippsreduksjoner og omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Miljødirektoratet peker i sin rapport "Klimatiltak i Norge - kunnskapsgrunnlag 2024" på at for å oppnå klimareduksjoner har kommunesektorens innsats stor betydning, men at med dagens virkemidler og rammebetingelser vil sektorens innsats fortsette å utvikle seg gradvis, men ujevnt rundt omkring i landet.

Kommunesektoren har et betydelig potensial i å kutte direkte utslipp og gjennom sin rolle som stor innkjøper stille krav til sine leverandører og deres utslipp. Myndighetene har vedtatt at klima- og miljøhensyn som hovedregel  vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. Men hva innebærer dette i praksis? Er kommunesektoren forberedt på å ta i bruk disse bestemmelsene? Hvilke krav bør sektoren sette til sine leverandører, hvordan kan dette måles og hvordan bør utviklingen følges opp i egen organisasjon?

Medvirkende
  • Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
  • Ragnhild Hammer, Seniorrådgiver klima og miljø, Arendal kommune
  • Lise Urset, Fagleder miljø og klima, Hamar kommune
  • Inger Roll-Matthiesen, Partner, Advokatfirmaet Berngaard AS
  • Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør, KBN
  • Halvor Walla, Daglig leder, Framsikt
  • Catharina Bjerke, Bærekraftsdirektør, Veidekke
  • Morten Thuve, Leder for consulting og bærekraftstjenester, BDO
Kontaktperson
Harald Jacobsen, Kommunikasjons- og bærekraftssjef, Kommunalbanken AS, 99538005
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
86