til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kultur som beredskap i krig og krise

Arrangør
Norges museumsforbund
Dag
Onsdag 14/8 2024 10:30 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
D/S Hestmanden
Stedsbeskrivelse:
Lasterom
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Vi opplever et økende antall kriger og konfliktsituasjoner i verden i tillegg til andre kriser, blant annet knyttet til klimaendringene. Krigene i Ukraina og Gaza viser at ødeleggelse av kulturarv blir strategisk brukt for å ødelegge kulturminner og dermed viktig del av den kulturelle identiteten. Dette viser at de stridende land ikke overholder og forholder seg til avtaler og konvensjoner de har sluttet seg til, som Haag-konvensjonen av 1954, Genève-konvensjonen og krigens folkerett. Kultur er ikke nevnt i Totalberedskapskommisjonen som ble lagt frem i 2023, men stadig flere er mer bevisst på kulturens rolle som forankrer av et folks kultur og identitet og dens betydning i gjenoppbyggings- og reparasjonsfasen etter en krig eller andre ødeleggende kriser. I dette arrangementet vil vi se nærmere på situasjonen i Ukraina og Gaza og diskutere hvordan man kan sikre kultur i beredskapsarbeidet i Norge.

 

Siden det ikke er enkelt å strømme gjennom skroget til Hestmanden vil arrangementet vil filmes og gjøres tilgjengelig på Museusmforbundets YouTube-kanal etter arrangementet. 

Medvirkende
  • Cecilie Daae, direktør, Totalberedskapskommisjonen/Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS)
  • Hanna Geiran, Riksantikvar, Riksantikvaren
  • Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør, Kulturdirektoratet
  • NN, NN, NN
  • NN, Ordstyrer, NN
Kontaktperson
Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, 92427878, LR@museumsforbundet.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
59