til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Leverandørindustriens havvindambisjoner

Arrangør
Norsk Industri
Dag
Tirsdag 13/8 2024 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Pergola ute
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Regjeringens mål innen havvind er å tildele areal tilsvarende 30 GW innen 2030, samt en ambisjon for eksport fra norsk leverandørindustri på 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030.

Dette er store ambisjoner for kraftproduksjon på norsk sokkel med tilhørende utbygging og drift. For norsk leverandørindustri gir dette store muligheter for industriutvikling gjennom bygging og levering av teknologi og tjenester i et langsiktig hjemmemarked. I Europa er ambisjonene og planene ti ganger så store, og mange av havvindprosjektene er besluttet og under utbygging i tillegg til store parker som allerede er bygd ut og i drift. En rekke norske leverandørbedrifter har i dag utmerket seg med/skaffet seg sterk konkurransekraft og god ordrereserve på deler av dette markedet. Dette gjelder blant annet omformerstasjoner, kabler, installasjon med avanserte fartøyer og ulike tjenester.

Hvordan klarer vi å bygge opp sterke leverandørkjeder, styrke konkurransekraften og bidra til økt verdiskaping både fra eksport av teknologi og tjenester, samt utvikling av et hjemmemarked?  Hvordan får vi til en utbygging på norsk sokkel, både av flytende og bunnfaste havvindparker, hvor norske leverandører og havner med tilhørende tjenester og service kan ta en vesentlig andel av innholdet i både i utbyggings- og driftsfasen. Har vi ressursene vi trenger?

Dette er bakgrunnsteppet for innlederne og paneldebatten på Norsk Industri sitt arrangement.

Stikkord for temaene er:

 • Jevnlige og forutsigbare tildelinger av areal
 • Risikoreduserende tiltak for investering i havner og produksjonsanlegg
 • Teknologiområder som kan utvikles videre, områder hvor norske leverandører har komparative fortrinn, erfaring og kompetanse fra olje & gass
 • Utvikling av havneområder og lokal industri
 • Konkurransedyktig drifts- og vedlikeholdsstrategi
 • Bør industrien sammen med myndighetene etablere en sektorplan for havvind?
 • Eksportsatsing, virkemiddelapparatet sammen med leverandørene

Medvirkende
 • Astrid Bergmål, Statssekretær, Energidepartementet
 • Harald Solberg, Administrerende direktør, Norsk Industri
 • Elizabeth Heuch Olbjørn, VP Account Development - New Energy, ABB
 • Sebastian Bringsværd, Global Head of Business Development and Head of Norway Region, Aker Offshore Wind
 • Håkon Borgen, Konserndirektør Utvikling Hav, Statnett
 • Jan Wigaard, VP, Head of Concept & Studies, Aibel
 • Knut Vassbotn, CEO, Deep Wind Offshore
 • Knut Erik Steen, Fagsjef, Norsk Industri (ordstyrer)
Kontaktperson
Cathrine W. Eidal, Kommunikasjonssjef, Norsk Industri, 47637797
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
191