til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kollektivtrafikken på Østlandet - hvilke muligheter har vi og hva er best for de reisende?

Arrangør
Jernbanedirektoratet
Dag
Onsdag 14/8 2024 15:30 - 16:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
 


Om arrangementet

Vi blir stadig flere mennesker i Norge og de fleste ønsker å bo der det allerede bor mange. Med dagens trafikkatferd og uten vesentlige endringer i reguleringer, priser eller kollektivtilbud viser transportmodellene at veitrafikk i byområdene vil øke. En slik utvikling er samtidig ikke praktisk mulig. Det er verken areal eller økonomisk handlingsrom for dette - eller politisk ønskelig, jf. nullvekstmålet og internasjonale forpliktelser knyttet til klima og natur.

Hva skal til for å få økt effektivitet i hele kollektivtransporten, slik at mange flere opplever dette som et reelt alternativ i hverdagen?

Medvirkende
  • Cecilie Knibe Kroglund, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
  • Knut Sletta, Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet
  • Ove Myrvåg, Direktør økonomi- og virksomhetsstyring, Statens vegvesen
  • Thomas Tvedt, Fylkesdiretør for samferdsel, Akershus fylkeskommune
  • Gro Ryghseter Solberg, Fylkesdirektør for samferdsel, Buskerud fylkeskommune
  • Christel Borge, Administrerende direktør, Entur
  • Sefrid Line Jakobsen, Fagdirektør sektorsamordning, Jernbanedirektoratet
Kontaktperson
Line Poppe, Jernbanedirektoratet, 41102090
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
100