til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: Slik når vi klimamålene !

Arrangør
VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur, Nye Veier, Statens vegvesen, Sintef
Dag
Onsdag 14/8 2024 11:45 - 12:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Samferdsel og mobilitet , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Visste du at den offentlige støtten til forskning knapt nok berører anleggsbransjen, som er ansvarlig for en enorm andel av klimagassutslippene, energiforbruket og avfallet? Bransjen står midt i en krevende omstilling, og har behov for mer forskning og utvikling for å klare transformasjonen.  

Tenk deg at bare en brøkdel av forskningsmidlene blir styrt mot omstilling av anleggsektoren! Hva om vi kan forandre dette? Vi snakker om å riste opp i et etablert system, skape innovasjon som tar bransjen i en mer bærekraftig retning. Det er akkurat det som er målet med forsknings- og innovasjonsprosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Nye Veier, sammen med 16 partnere, har fått midler fra den nasjonale storsatingen Grønn plattform til å identifisere barrierer og endre måten en bygger veg på. Her har hele verdikjeden gått sammen om et stort prosjekt, støttet av staten og industrielle tungvektere. Dette er helt unikt!  

Budsjettet er på over 123 millioner kroner hvor Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA bidrar med 68,5 millioner kroner og industripartnerne stiller med resten. Og hva er målet? Å kutte CO2-utslippene fra vegprosjekter med minst 50% gjennom utviklingen av minst 10 store, fullskala pilotprosjekter der en tester ut nye materialer og metoder på høytrafikkert veg. I tillegg skal det utvikles et enklere og mer effektivt innovasjonssystem som bidrar til akselerering av den grønne omstillingskraften til anleggsbransjen.   

Nå er det på tide å dele erfaringer fra prosjektet. Det er ikke bare snakk om tall og prosenter, men om den rå kraften i forandring når det stimuleres til samarbeid tvers av fag og siloer. La oss utfordre etablerte tanker og løfte frem ideer som kan transformere bransjen. Og til slutt, la oss ha en ærlig samtale om hvorfor vi trenger mer støtte til forskning og utvikling, og hvordan støtten framover bør innrettes for å få mest mulig verdi for pengene.  

Hva sier du? Er du klar til å riste opp i status quo og være en del av en virkelig forandring?  

I dette arrangementet belyser vi hvordan store samarbeidsprosjekt, med tett kobling mellom forskning og industri, kan utløse banebrytende innovasjon som kan bidra til at anleggsbransjen leverer på klima- og miljømålene.    

I denne sesjonen utforskes spørsmål som:  

 • Hvordan utløse det store potensialet for innovasjon, omstilling og næringsutvikling?   

 • Hvordan kan vi bedre fordele offentlige forskningsmidler for å fremme innovasjon og bærekraft innen anleggsbransjen? 

 • Hvilken rolle spiller offentlig støtte i å stimulere til bærekraftig innovasjon i vegbygging, og hva kan gjøres for å forbedre denne støtten? 

 • Hvordan kan samarbeid på tvers av fagområder og bransjesiloer bidra til å akselerere bærekraftig innovasjon i vegbygging? 

Medvirkende
 • Ingrid Dahl Hovland (TBC), vegdirektør, Statens vegvesen
 • Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier
 • Jo Mortensen, konserndirektør teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling, Skanska
 • Helen Roth, daglig leder, VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur
 • Sigrun Gjerløw Aasland, statssekretær, Klima- og miljødepartementet, Arbeiderpartiet
 • Ola Elvestuen, medlem av Energi- og miljøkomiteen, Venstre
 • Terje Halleland, medlem av Energi- og miljøkomiteen, Frp
 • Vibeke Nossum, forskningssjef, Sintef
 • Ketil Søyland, prosjektdirektør bærekraft, Norconsult
Kontaktperson
Helen Roth, daglig leder, VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur, 47262374, helen@viacluster.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
166