til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan forklare de økte mobbetallene - og hva gjør vi med det?

Arrangør
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dag
Torsdag 15/8 2024 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Sal 2
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

For andre år på rad viser Elevundersøkelsen at forekomsten av mobbing øker i skoler over hele landet. Hvordan kan vi forklare tallene? Og hva kan vi gjøre for å snu den negative utviklingen?

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem. Det kan få alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for mobbing, men også for de som utsetter andre for det. For å komme i posisjon til å snu en negativ utvikling, er vi nødt til å forstå mekanismene som ligger bak og hvorfor elevene svarer slik de gjør i elevundersøkelsen. Torsdag 15. August inviterer Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) til paneldebatt for å ta opp dette viktige temaet. I panelet vil ulike stemmer representeres for å belyse temaet fra ulike synsvinkler. Elevrollen, foreldrerollen samt skoleledelse, forskere og politikere vil alle være representert i denne debatten. Hva sier den nyeste forskningen om mobbing, og hva skal politikerne gjøre for å klare å snu denne negative samfunnsutviklingen? Det vil bli debattert i dette arrangementet ledet av debattleder Maria Gilje Strand. Direktør i Udir, Morten Rosekvist vil også bidra under dette arrangementet ved å si noen innledende ord og gi et aldri så lite oppspark til debatten. 

Medvirkende
  • Maria Gilje Strand, Debattleder, Læringsmiljøsenteret, UiS
  • Morten Rosenkvist, Direktør, Utdanningsdirektoratet
  • Katrine Olsen Gillerdalen, Mor til Odin, Odinstiftelsen
  • Ida Sjursø, Forsker, Læringsmiljøsenteret, UiS
  • Jan Tore Sanner, Politiker, Stortingsrepresentant (H)
  • Marit Nygård Roth, Mobbeombud, for barnehage og grunnskole i Rogaland
  • Joakim Nilsen, Nestleder, Elevorganisasjonen
  • Eirik Jåtten, Rektor, Vardheia ungdomsskole
Kontaktperson
Maria Gilje Strand, Kommunikasjonsrådgiver, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, UiS, 97982268, maria.g.strand@uis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
283