til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Ivaretar regjeringens norske bedrifters behov og interesser i EØS-avtalen?

Arrangør
NHO Mat og Drikke, Offshore Norge, Finans Norge
Dag
Onsdag 14/8 2024 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Pergolaen på baksiden av Mør biffhus.
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

NHO Mat og Drikke, Offshore Norge og Finans Norge inviterer topppolitikere og næringslivsledere til debatt om hvordan regjeringen og næringslivet skal samarbeide bedre for å ivareta næringslivets interesser i EØS-avtalen.

Ordstyrer er tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen. 

Innledning med:

Line Eldring, som ledet arbeidet med NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer innleder med presentasjon av NOUens anbefalinger for å ivareta næringslivets interesser i EØS. 

Debatt med:

  • Maria Varteressian, statssekretær, Utenriksdepartementet (Arbeiderpartiet)
  • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (Høyre)
  • Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør, Ringnens
  • Trude Måseide, direktør for internasjonal myndighetskontakt, Equinor
  • Øyvind Brekke, CEO, BankID

 

 Program og alle deltakere blir ferdigstilt her når dette er klart.

NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer som ble avgitt 11. april 2024, peker på at Norges handlingsrom i EØS-avtalen begynner med målbevisst påvirkning fra tidligst mulig stadium i EUs politikk- og regelverksutvikling.

Utvalget sier at Norge ikke har en klar strategi for å ivareta sentrale norske interesser i politikk- regelverksutviklingen i EØS, og at det haster med å dette på plass. Utvalget er tydelig på at Norge mangler kultur, og forståelse for god nok på påvirkning, kunnskapsbygging, gjennomføring og håndheving av EØS-regelverk. Disse fire elementene henger tett sammen og god oppfølging vil gi bedre forutsigbarhet for den store delen av næringslivets rammevilkår som er basert på EØS-regelverk, og som håndheves av norske myndigheter, direktorater og tilsyn hver dag. Utvalget pekte på at dette er et kolektivt ansvar for norske regjeringer og det politiske miljø å ivareta norske interesser i EØS. 

Tidlig involvering i EØS-arbeidet av berørte parter er en av utvalgets sentrale anbefalinger. For norske bedrifter er det også viktig at inkludering av EØS-regelverk i Norge som regulerer markedsadgang, klima- og miljøpolitikk, og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft skjer raskt. Det vil gi norske bedrifter og arbeidsplasser likeverdige konkurransevilkår i vårt eget hjemmemarked.

Utenriksminister Espen Barth Eide var på overrekelsen  tydelig på at å forhandle med EU, eller trenere gjennomføring i Norge når et regelverk først er vedtatt er nytteløst hvis vi skal passe på norske interesser. Høyre har i dialogen med næringslivet etter fremleggelsen gitt utrykk for liknende vurderinger.

 

 

 

Medvirkende
  • Gerhard Salicath, Fagsjef, NHO Mat og Drikke
  • Ellen Ellen Bramness Arvidsson, Direktør, Finans Norge
  • Erling Kvadsheim, Direktør, Offshore Norge
Kontaktperson
Gerhard Salicath, NHO Mat og Drikke, 91574880
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
153