til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hva gjør vi med strømstøtten?

Arrangør
NHO Elektro, Solenergiklyngen, Huseiernes Landsforbund, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP)
Dag
Onsdag 14/8 2024 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
2.etg.
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Høsten 2021 ble kraftprisene mangedoblet nesten over natten, og svært mange husholdninger fikk problemer med å betale strømregningen sin. Det ble derfor etablert en enkel og ubyråkratisk strømstøtteordning som har vært svært viktig for mange norske husholdninger.

I senere tid har strømstøtten møtt kritikk fra ulike hold, fordi den reduserer husholdningenes motivasjon for å gjennomføre tiltak for energieffektivisering og investere i solceller.

På dette seminaret legges det frem en ny rapport som utforsker hvordan strømstøtten kan utformes i fremtiden for å bedre møte forbrukernes behov samtidig som vi stimulerer til gode energiløsninger i boligene våre. Vi inviterer også til en politisk diskusjon om strømstøtten og mulighetene for å omfordele statens ekstraordinære inntekter fra kraftsalg for å sikre en rettferdig byrdefordeling i det grønne skiftet.

 

Agenda (foreløpig)

 1. Innledende samtale om strømstøtte
  • Linda Ørstavik Ôberg, Huseierne
  • Dag Tore Seierstad, Solenergiklyngen
 2. Presentasjon av rapport
  • Tyra Merker, Samfunnsøkonomisk Analyse
 3. Politikerpanel: Hva gjør vi med strømstøtten?
  • Elisabeth Sæther, Statssekretær (Ap)
  • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant (MDG)
  • Ane Breivik, Leder i Unge Venstre
  • Mirell Høyer-Berntsen, Gruppeleder Agder SV
 4. Fagsamtale om strømstøtten
  • Tore Strandskog, NHO Elektro
  • Rolf Iver Mytting Hagemoen, NOVAP
  • Ketil Krogstad, NBBL

Ordstyrer: Andreas Strømsheim-Aamodt, NHO Elektro

Medvirkende
 • Elisabeth Sæther, Statssekretær i Energidepartementet, Arbeiderpartiet
 • Tyra Merker, Doktorgrad i samfunnsøkonomi, Samfunnsøkonomisk Analyse
 • Linda Ørstavik Ôberg, Energipolitisk rådgiver, Huseierne
 • Tore Strandskog, Direktør næringspolitikk, NHO Elektro
 • Ketil Krogstad, Spesialrådgiver, NBBL
 • Dag Tore Seierstad, Næringspolitisk direktør, Solenergiklyngen
 • Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, NOVAP
 • Andreas Strømsheim-Aamodt, Fagsjef næringspolitikk, NHO Elektro
 • Rasmus Hansson, Stortingets energi- & miljøkomité, MDG
 • Ane Breivik, Leder, Unge Venstre
 • Mirell Høyer-Berntsen, Gruppeleder, Agder SV
Kontaktperson
Andreas Strømsheim-Aamodt, Fagsjef Næringspolitikk, NHO Elektro, 92099543
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
148