til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Henger norsk industris konkurransefortrinn i en tynn tråd?

Arrangør
Vow Green Metals
Dag
Tirsdag 13/8 2024 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Sal 2
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Er det sammenheng mellom politikernes mål og virkemidler?

Prosessindustrien sysselsetter rundt 25.000 personer i hele landet, omsetter for om lag 200 milliarder kroner og representerer i underkant av 20 prosent av Norges eksport av fysiske varer. Bygget på naturgitte norske konkurransefortrinn, leverer industrien produkter som er helt avgjørende for at vi skal kunne leve moderne liv.

Reduserte utslipp og økt verdiskaping til tross – prosessindustriens samlede klimagassutslipp utgjør fortsatt nærmere 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter hvert eneste år. Det utgjør nesten en fjerdedel av Norges samlede utslipp. I møte med globale klimaambisjoner og regulatorisk press i retning grønne løsninger er norsk prosessindustri blant de beste i klassen, men hvor lenge vil det vare? Og hvordan skal vi nå klimamålene om industrien ikke leder an?

Hydro, Elkem, Vow Green Metals, Bellona og flere inviterer til debatt i Arendal.

Hvordan er utsiktene til forutsigbare og riktige rammebetingelser? Hvordan sikrer vi skalering av ny teknologi og grønne løsninger? Og hvor mye ren og billig kraft kan vi egentlig regne med?

Ikke gå glipp av seansen der politikerne utfordres på noen av industriens mest krevende spørsmål.

Medvirkende
  • Ole Eikeland, Styreleder, CorpCann
Kontaktperson
Ole Eikeland, Styreleder, CorpCann, 90060666
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
129