til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvordan sørge for utslippsfri grensekryssende trafikk i Norden?

Arrangør
Norsk Hydrogenforum
Dag
Onsdag 14/8 2024 21:30 - 22:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø , Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Transportsektoren står for 30 prosent av norske klimagassutslipp. Skal vi klare å nå klimamålene, må vi avkarbonisere transportsektoren. Varer fraktes på tvers av landegrenser, til havs og på land. Skal vi få til nullutslipp på hele fraktlinjer, må vi derfor samarbeide med andre land.   

Next Wave er et nordisk prosjekt finansiert av Nordic Innovation. Målet er å bidra til å redusere barrierer for å ta i bruk hydrogen i tungtransport og maritim sektor i de Nordiske landene. I prosjektet jobbes det også med å realisere utslippsfri grensekryssende trafikk og transportkorridorer.  

Enova støtter utrullingen av fylle- og bunkringsanlegg, i tillegg til lastebiler og maritime fartøy. Men er dette nok til å få til det skiftet vi trenger for å nå klimamålene?  

Vi skal se nærmere på hvilke hindringer som må fjernes for at vi skal klare målet om nullutslipp. Hvordan ligger Norge an i forhold til våre naboland, og hva tenker politikerne er nøkkelen til nullutslipp i transportsektoren?   

I etterkant av det faglige programmet inviterer Norsk Hydrogenforum til hyggelig mingling med servering.  

Velkommen!

Medvirkende
  • Sigmund Størset, Enova
  • Ida Bukkholm, GreenH
  • Per Øyvind Voie, Vireon
  • Are Gråthen, Samskip
  • Rune Hvass, Arendal Havn
  • Jone Blikra, Ap
  • Liv Kari Eskeland, H
  • André N. Skjelstad, V
Kontaktperson
Lin April, Prosjektleder, Norsk Hydrogenforum, 45487505
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
284