til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Har vi en mobilitetsindustri i Norge om 10 år?

Arrangør
ITS Norway, Nordic Innovation, VIA - Næringsklyngen for transportinfrastruktur
Dag
Onsdag 14/8 2024 20:00 - 21:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Samferdsel og mobilitet , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Vil Norge være en nøkkelspiller i mobilitetsindustrien et tiår fra nå, eller vil vi se tilbake på muligheter som gikk oss hus forbi? Denne sesjonen i Samferdselsteltet tar sikte på å utforske dyptgående spørsmål om innovasjon, samarbeid og politisk støtte som er essensielle for å forme fremtiden for mobilitet og transport i Norge.

Gjennom konstruktive diskusjoner og kritiske analyser vil vi ta for oss dagens situasjon der Norge sakker akterut sammenlignet med våre nordiske naboer, til tross for vårt potensial, mange gode intensjoner og tiltak. Finland, Sverige og Danmark leder an i Europa både på innovasjon og investeringer. Vi utforsker hva som må til for at Norge skal hevde seg i dette kappløpet.

Vi inviterer et bredt spekter av deltakere, fra venturekapitalister og industriledere til politikere og offentlige aktører til å delta i denne viktige dialogen. Målet er å identifisere hvilke tiltak som må til for å transformere mobilitetssektoren i Norge, fremme vekst og sikre at vi kan være med på å lede an i utviklingen av en bærekraftig og innovativ mobilitetsindustri. Vi ønsker å forstå hva som skal til for å øke kompetansen hos alle aktører i økosystemet for å få til mer skalering, og hvilke skritt politikere må tørre å ta for å støtte opp under vekst og implementering av ny og bærekraftig mobilitet.

Bli med på å forme en strategi som sikrer at Norges mobilitetsindustri ikke bare overlever, men skyter fart de kommende årene.

Spørsmålene som står sentralt er:

 • Hva skal til for at venturekapitalister, industri og virkemiddelapparatet samarbeider mer og fremskynder utviklingen og implementering av innovative løsninger?
 • Hvilke politiske tiltak og rammebetingelser trenger vi mer av for å stimulere til vekst i sektoren?
 • Hvilke muligheter går vi glipp av hvis vi ikke gjør endringer?
 • Hvordan kan Norge være med å heve ambisjonsnivået for hele den nordiske regionen, og hva krever det av industri, private investorer og politikere?
 • Norge henger etter, hvordan kan vi styrke samarbeidet i Norden?
 • Hva betyr et styrket Norden innen mobilitet og transport, og hvordan posisjonere seg som en slagkraftig konkurrent på den globale arenaen?

Denne sesjonen i samferdselsteltet tar sikte på å være mer enn en diskusjon; det er et opprop til handling. Målet er å komme frem til konkrete løsninger og strategier som kan hjelpe Norge å ta igjen forspranget og samarbeide tettere med våre nordiske naboer. Da trenger vi å belyse utfordringer og muligheter og å løfte Norges posisjon i den nordiske og globale mobilitets- og transportsektoren gjennom en  offensiv og strategisk tilnærming.

Moderator:

 • Ruth Astrid Sæter

Innledning og i panelet:

 • Grethe Skundberg General partner, Link Capital
 • Morten Von Krogh General partner, Mobility Funds
 • Svein Berg Administrerende direktør, Nordic Innovation 
 • Øyvind Sævig, Partner, Beta Mobility 

Panelet:

 • Liv Kari Eskeland (H), Transport og kommunikasjonskomiteen 
 • Morten Stordalen (FrP) Transport og kommunikasjonskomiteen 
 • Solveig Vitanza (Ap) Næringskomiteen 

Medvirkende
 • Ruth Astrid Sæter, Moderator
 • Grethe Skundberg, General Partner, Link Capital
 • Morten Von Krogh, General Partner, Mobility Funds
 • Svein Berg, Administrerende direktør, Nordic Innovation
 • Øyvind Sævig, Partner, Beta Mobility
 • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Morten Stordalen, Stortingsrepresentant, Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen
Kontaktperson
Jenny Simonsen, COO, ITS Norway, 95845055, jenny.simonsen@its-norway.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
236