til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Lokal beredskap - er vi rustet og hva gjør vi nå?

Arrangør
Elverum Vekst, Gjøvikregionen Utvikling, Prosjekt "Norsk Senter for beredskap og helseindustri"
Dag
Tirsdag 13/8 2024 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samfunnssikkerhet og beredskap , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
Oppe
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Lokal beredskap – hva nå?

I kjølvannet av pandemien, den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og ekstremværet Hans er behovet for styrket beredskap på lokalt nivå åpenbart. Totalberedskapskommisjonen understreker viktigheten av å jobbe systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap for å utnytte de totale ressursene på best mulig måte. Forsvarskommisjonen påpekte behovet for tettere samarbeid med næringslivet.

Kommunene har en sentral rolle i å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid. Men mange kommuner opplever utfordringer med å oppfylle kravene til beredskap. Mangel på ressurser, kompetanse og samordning er blant utfordringene som må adresseres. Samtidig åpner dette situasjonen for innovative løsninger og tettere samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Trenger vi nye modeller for beredskap?

Initiativet "Norsk senter for beredskap og helseindustri", Gjøvik regionen og Elverum Vekst søker å finne løsninger for møte disse utfordringene.

Under Arendalsuka ønsker vi invitere til en samtale, der vi vi setter søkelyset på hvordan vi kommuner, bedrifter og andre aktører kan finne løsningene og styrke den lokale beredskapsevnen.

Deltakere i panelet  

 • Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet, tidligere justisminister og leder av forsvarskommisjonen
 • Hans- Erik Gaare, Beredskapsrådgiver
 • Sylvia Brustad, leder for prosjekt «Norsk senter for beredskap og helseindustri»
 • Cecile Daa,  nestleder i Totalberedskapskommisjonen.
 • Ola Børke – CEO Eidsiva Bredbånd
 • Anne-Karin Rime, president, Den norske legeforeningen
 • NTNU 
 • Høgskolen i Innlandet 

Ingvar Midtun leder samtalen 

Programmet oppdateres fortløpende.

Medvirkende
 • Sylvia Brustad, Prosjektleder, Prosjekt Norsk Senter for beredskap- og helseindustri
 • Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet, Statsforvalter i Innlandet
 • Hans-Erik Gaare, Beredskapsrådgiver, Prosjekt Norsk senter for beredskap og helseindustri
 • Cecilie Daae, Nestleder i totalberedskapskomisjonen
 • Anne-Karin Rime, President, Den Norske Legeforeningen
 • Ola Bjørke, Direktør, Eidsvia Bredbånd
 • Rune Støstad, Fraksjonsleder næringskomiteen (AP), Stortinget
 • Ine Wigernes, Prorektor, Høgskolen Innlandet
 • Nils Kalstad, Direktør samfunnssikkerhet, NTNU
Kontaktperson
Mette Løhren, Prosjektmedarbeider, Elverum Vekst, 97581480, mette.lohren@terningenarena.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
151