til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Unges kunnskap om personlig økonomi - grunnlaget for gode valg - er skolen rustet til oppdraget?

Arrangør
KREDINORSTIFTELSEN, Oslo Met/SIFO
Dag
Onsdag 14/8 2024 12:15 - 13:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Økonomi
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Møterom Oscar
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

I læreplanverkets overordnede del står det:

 «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.»

Oslo Met/SIFO har i samarbeid med Kredinorstiftelsen startet et prosjekt for å se nærmere på unges kunnskap om personlig økonomi. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om unge på terskelen til voksenlivet har den kunnskap de trenger for å mestre sine økonomiske liv.

Skolen bør gi oss alle et godt grunnlag for å handel fornuftig i voksenlivet Det er imidlertid lite forskning på ungdommers kunnskap og mestring av personlig økonomi rett etter de er ferdig med skolegangen.

Prosjektet «Kunnskap om personlig økonomi blant ungdom i videregående utdanning» har som mål å fylle dette kunnskapshullet gjennom en årlig undersøkelse av ungdom som nærmer seg slutten av skolegangen og som står på terskelen til voksenlivet. Prosjektet vil undersøke hva ungdom kan om personlig økonomi, hvor kunnskapen deres kommer fra og om undervisning i temaet er nyttig. Dermed vil prosjektet undersøke om kunnskap ungdom har omsettes i praksis og om det bidrar til økonomisk trygghet.

I innledningen til debatten vil forsker Christian Poppe og Markus Lynum presentere de ferske tallene fra årets undersøkelse.

Professor emeritus Arne Holte vil gi et kort innblikk i de tverrfaglige utdanningsmålene innenfor personlig økonomi og psykisk helse

I den etterfølgende debatten vil vi reise spørsmål tilknyttet:

 • Betydningen av trygg økonomi for god psykiske helse
 • Virker dagens opplæring etter hensikten
 • Vektlegges det nok i opplæringen behovet for livsmestring gjennom god forståelse av personlig økonomi
 • Har lærerne de hjelpemidler og forutsetninger som trenges for å oppfylle læreplanen
 • Bør læreplanen i større grad vektlegge behov for livsmestring og tilrettelegge for mer grunnleggende opplæring i dette tverrfaglige temaet?

I debatten vil følgende delta:

 • Madelen Kloster, Leder Elevorganisasjonen
 • Arne Holte, professor emeritus helsepsykologi UiO
 • Grete Nykkelmo, Adm. direktør Ungt Entreprenørskap
 • Linn Therese Myhrvold, sentralstyremedlem Utdanningsforbundet
 • Elise Waagen, Utdanningspolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Medvirkende
 • Christian Poppe, Forsker, Oslo Met
 • Ole Marius Thorstensen, Daglig leder, Kredinorstiftelsen
 • Markus Lynum, Stipendiat og forsker, Oslo Met
 • Krisztina Gyüre, Forsker II, Oslo Met
 • Madelen Kloster, Leder, Elevorganisasjonen
 • Arne Holte, Professor emeritus helsepsykologi, Universitet i Oslo
 • Grete Nykkelmo, Administrerende direktør, Ungt Entreprenørskap
 • Linn Therese Myhrvold, Sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
 • Elise Waagen, Utdanningspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Ole Marius Thorstensen, Daglig leder, KREDINORSTIFTELSEN, 92221400
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
113