til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Pandemi, krig og terror: Helsefakultetenes betydning for beredskap

Arrangør
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT Norges arktiske universitet
Dag
Onsdag 14/8 2024 18:00 - 20:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
 


Om arrangementet

Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø til felles debatt og samtale om medisin- og helsefakultetenes betydning for nasjonal beredskap med tanke på fremtidige trusler som pandemi, krig og terror. Hvordan kan medisin- og helsefakultetene bidra til best mulig beredskap gjennom effektiv ressursutnyttelse i samspill med myndigheter, Forsvaret og andre offentlige instanser?

Både Forsvaret og Folkehelseinstituttet deltar i debatten, i tillegg til forskere og dekaner fra de fire universitetene. Også politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet vil være med.

Del 1 av debatten vil handle om pandemi: Norges medisin- og helsefakulteter var sentrale i pandemihåndteringen, både gjennom utvikling av vaksiner, tilgang til helsedata og ekstra personell. På bakgrunn av det vi nå vet, hvordan bør vi forberede oss på den neste pandemien? 

Del 2 av debatten vil handle om krig og terror: Universitetene utdanner kritisk helsepersonell, men har vi det helsepersonellet vi trenger om en krisesituasjon oppstår? Har vi kunnskapsberedskap?  

 

Medvirkende
 • Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre
 • Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Marit K. Strand, stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Geir Bjerkan, obert, lege og fagansvarlig i Forsvarets sanitet, Forsvaret
 • Gunnveig Grødeland, immunolog, leder av pandemisenteret, Universitetet i Oslo
 • Esperanza Diaz, leder for pandemisenteret, Universitetet i Bergen
 • Grete Dyb, leder for Utøya-studien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Universitetet i Oslo
 • Are Berg, avdelingsdirektør for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
 • Gunbjørg Svineng, dekan, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
 • Siri Forsmo, dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Hanne Flinstad Harbo, dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Marit Bakke, prodekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Siri Gulliksen Tømmerbakke, debattleder
Kontaktperson
Hanne Bjerknes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo, 98609171
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
940