til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

En helseindustri som skaper eksport og bedre helsetjenester – hvordan får vi det til?

Arrangør
Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster
Dag
Torsdag 15/8 2024 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
 


Om arrangementet

Helseindustrien løser to nasjonale utfordringer samtidig: Bedre og mer effektive helsetjenester, og eksportvekst Norge trenger for på sikt erstatte inntekter fra olje og gass.

Nye løsninger innen helseteknologi og livsvitenskap gir muligheter for å hjelpe flere, bedre og kan frigjøre tid for verdifulle ansatte i helse-Norge. Ambisjonen bør være at Norge skal bli ledende på å ta i bruk nye løsninger. Det vil også styrke våre bedrifters eksportsatsing, og gi grunnlag for mange tusen flere arbeidsplasser i helseindustrien. For å få dette til må vi styrke offentlig privat samarbeid. Å bli best i klassen som test-nasjon er et viktig virkemiddel. Sykehus og kommuner må samarbeide bedre og tettere med bedrifter og kunnskapsmiljøer, og det må være møteplasser som knytter dem sammen.

De fire nasjonale klyngene innenfor helseteknologi har over 500 unike medlemmer blant kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner, bedrifter, investorer og kunnskapsmiljøer. Vi går nå sammen om en felles satsing for helse-Norge, og for å styrke eksporten fra helseindustrien. Under Arendalsuka inviterer vi til diskusjon om hva helse-Norge trenger, hvordan helseindustrien kan styrkes, hva vi som klynger kan bidra med og hvordan regjeringen og Stortinget kan styrke satsinger som gjør at nye løsninger utvikles og tas i bruk raskere.

Program:

 1. Verdiskaping for helse-Norge og eksport (10 min): Samtale mellom lederne av fire helseklynger om deres nye samarbeid.

 2. Forventninger til helsetjenester og eksportvekst (15 min): Diskusjon om samordnet innsats for bedre helsetjenester og eksportvekst.

 3. Forsterket satsing på helseklynger (20 min): Paneldebatt med nøkkelpersoner om hva styrket satsing betyr for helse-Norge og ny eksportindustri.

 4. Avslutning (10 min): Refleksjoner om lærdommer og neste steg, ledet av en klyngeleder.

Medvirkende
 • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
 • Lena Nymo Helli, Daglig leder, Norway Health Tech
 • Ketil Widerberg, Daglig leder, Oslo Cancer Cluster
 • Hanne Mette D. Kristensen, Daglig leder, The Life Science Cluster
 • Mariann Hornnes, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Terje Bjørgum, Leder bærekraft og helse, Abelia
 • Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør, KS
Kontaktperson
Eirik Waula, Kommunikasjonleder, Norwegian Smart Care Cluster, 92249545
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
245