til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Tenk deg en fremtid uten kreft

Arrangør
Cancer Mission Hub Norway, Fremtenkt, Arendal kommune, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune
Dag
Mandag 12/8 2024 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Workshop
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Solkrem og samfunnsplanlegging – hvordan skal vi samarbeide for å forebygge kreft? Risiko for å få kreft henger sammen med miljøet vi lever i, og måten vi lever på. Mye kan gjøres for å minske risikoen, men hva er vi villig til å gjøre, og hvem skal gjøre hva?

Kan vi i felleskap skape fremtidsbilder som utforsker, utfordrer og utvider mulighetsbildet vi ser i dag? 

Målet med arrangementet er å invitere og engasjere innbyggere, offentlig sektor, næringsliv og myndigheter til demokratisk fremtidstenkning i skjæringspunktet mellom kreft, helsesystem, ytre miljøpåvirkning og matproduksjon, for å øke bevisstheten om hvordan vi kan forebygge kreft på individ og samfunnsnivå.

Arrangementet er i regi av Cancer Mission Hub Norway i samarbeid med Fremtenkt, Agder fylkeskommune, Arendal kommune og Kristiansand kummune. Arrangementet er støttet av Forskningsrådet. 

Norge deltar i alle EUs fem samfunnsoppdrag; fire handler om klima og miljø, ett handler om kreft. Alle oppdragene trenger innbyggere på laget for å lykkes.

På kreftfeltet samarbeider helsesektoren, helsenæringen, pasient- og brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer om å finne gode løsninger, som skal komme innbyggere og pasienter til gode.

I samfunnsoppdraget på kreft forventer vi at innbyggere og pasienter:

  • har en tydelig stemme i dialogen om kreft
  • deltar i utvikling av løsninger
  • får innsikt i hvordan vi selv kan ta nødvendige grep før, under eller etter sykdom

 

Medvirkende
  • Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder fylkeskommune
  • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftforeningen
  • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret/FHI
  • Marianne Kalleberg, Næringsdrivende, Arendal by/Madam Reiersen
Kontaktperson
Jorunn Valle Nilsen, Spesialrådgiver, Kreftforeningen, 91867857
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
326