til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Skoler og barnehager er blant byggene som har dårligst inneklima - hvorfor det?

Arrangør
GK Norge, SINTEF
Dag
Torsdag 15/8 2024 09:00 - 09:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Stedsbeskrivelse:
Inne
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Undervisningssektoren er mest plaget av dårlig inneklima ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for GK i 2023. To av fem ansatte i skoler og barnehager opplever dårlig eller svært dårlig inneklima, noe som går ut over elever og ansattes helse, trivsel og produktivitet.

Et alarmerende vedlikeholdsetterslep i kommunal eiendomsforvaltning og dårlig ventilasjon pekes på som årsaker. Ifølge en rapport utarbeidet av Foreldre utvalget for grunnopplæringen (FUG) har hundrevis av skolebygg alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for god inneluft, og RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) kan rapportere om en nedadgående utvikling i kommunale bygg.

Endringene i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært i bruk i ett år. Forskriften skal bidra til at miljøet fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges, men fungerer det?

SINTEF jobber sammen med FHI om et forskningsprosjekt der de undersøker om luftrensere i klasserom kan bidra til å redusere smitte og sykdom, men prosjektet står i fare på grunn av et særnorsk regelverk som krever samtykke av alle involverte. Opererer vi med et utdatert regelverk som gjør det vanskelig å innhente data og fatte effektive tiltak for bedre inneklima og mindre sykdom i skolen?

Medvirkende
  • Atle Fretheim, fagdirektør, FHI
  • Leif Øie, doktorgrad i inneklima fra NTNU og divisjonsdirektør entreprise, GK Norge
  • Sverre Bjørn Holøs, forsker på inneklima og bygningsfysikk, SINTEF
  • Peter Gitmark, ordstyrer, seniorrådgiver i Hill & Knowlton
  • Linn Therese Myhrvold, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
  • Lise Selnes (AP), Stortingsrepresentant, utdannings- og forskingskomitéen
Kontaktperson
Marie Langebeck, Kommunikasjonsrådgiver, GK Norge AS, +47 921 40 496
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
410