til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Alle fortjener en trygg skolehverdag

Arrangør
FO (Fellesorganisasjonen) (FO)
Dag
Torsdag 15/8 2024 12:15 - 13:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
4. etg
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Hvordan kan ansatte med sosialfaglig kompetanse bidra til å stryke det psykososiale læringsmiljøet?

Om arrangementet:

Alle barn går på skolen og hvordan du har det på skolen får stor betydning for hvordan du får det senere i livet. Å investere i skolen slik at alle får brukt ressursene sine og oppleve mestring er derfor viktig. Et godt psykososialt læringsmiljø bidrar til økt trivsel og læring. I arbeidet med å styrke læringsmiljøet kan miljøterapeuter med sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse spille en avgjørende rolle. Miljøterapeuter kan aldri erstatte læreren, men være et supplement som sammen med helsesykepleier, miljøarbeidere og andre ansatte i skolen sørger for at læreren får tid og ro til å undervise. Sammen må vi å bygge et sterkt lag rundt eleven, som ser helheten og samarbeider til det beste for alle barn. 

I offentlige dokumenter er det gjentatte ganger poengtert behov for sosialfaglig kompetanse i skolen. Likevel er det lite konkret om hvordan kompetansen kan og bør brukes.

Forskningsprosjektet SoVei (sosialveiledning i skolen) er en strukturert arbeidsmodell for sosialfaglig ansatte og sosialt arbeid i grunnskolen. Målet for SoVei er å utnytte den enkelte faggruppes kunnskap og kompetanse best mulig, i tillegg til å systematisere og strukturere arbeidet, slik at det ikke er tilfeldig og opp til hver kommune og skole hvilket tilbud elevene får.

I arrangementet vil SoVei presentere prosjektet og resultat så langt de har kommet. Etter dette blir det samtale om tema med deltakere fra aktuelle fagforeninger og politikere.

 

Medvirkende
  • Maja Sandmo Grip, Universitetslektor, Sovei
  • Christian Evenshaug, Sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
  • Lene Bakkedal, Forbundssekretær, Skolenes landsforbund
  • Mona Søbyskogen, Nestleder, Skolelederforbundet
  • Elise Waagen, Politiker, Arbeiderpartiet
  • Marit K. Strand, Politiker, Senterpartiet
Kontaktperson
Anine Terland, Seniorrådgiver, Fellesorganisasjonen (FO), 98017780
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
123