til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette må til for å få fart på sirkulærøkonomi i byggenæringen

Arrangør
SINTEF, Skanska, NHO Byggenæringen
Dag
Onsdag 14/8 2024 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Hovedrommet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Regjerningens lanserte nylig sin handlingsplan for sirkulærøkonomi i Norge https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-lanserer-ny-handlingsplan-for-sirkular-okonomi/id3029545/, med formålet: " Den skal vise retningen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi hvor sløsingen med samfunnets ressurser reduseres samtidig som vi styrker vår konkurransekraft."

Er denne handlingsplanen nok til å få fart på en sirkulær byggenæring? Og gir den svarene eller må næringen selv nå komme med forslag til tiltak og etterlyse virkemidler?

I dag må vi forholde oss til følgende: 

  • Byggenæringen står for 25% av alt avfallet som produseres i Norge. Avfallsfrie byggeplasser er mulig og Skanska, Sintef m flere har utviklet en veileder som skal vise vei mot fremtidens avslippsfire byggeplasser i forskningsprosjektet ConZerW.
  • Fra EU har det kommet krav om 70% av alt avfall skal gå til ombruk eller gjenvinning. Hvordan kan vi følge opp at disse kravene oppnås og hvem har ansvaret?
  • Krav til sirkulærøkonomi i byggebransjen er også et av kriteriene i EU taxonomi. Forskere i SINTEF og NTNU har kommet frem til at den norske byggenæringen er rundt 7% sirkulær i 2023 ifølge FutureBuilts metode for sirkularitetsindeks.

Gjennom tett samarbeid mellom næringsliv, forskning og myndigheter har vi tro på at det er mulig å få til en reduksjon av avfallet fra bygg og anleggsektoren og økt grad av ombruk og materialgjenvinning.

  • Hva trenger vi av tiltak og virkemidler for å nå målene i regjeringens plan?
  • Hvilke verktøy trenger bransjen? 

Innledende oppspill til debatt:

  • Hva viser resultater fra forskningsprosjekter som belyser tematikken? v/Kristin Fjellheim, SINTEF Community
  • Hva jobber de store aktørene i bransjen med? Randi Lekanger, Direktør for Bærekraft og miljø, Skanska presenterer prosjektet VIMAS
  • Hva er erfaringene så langt? v/Are Strøm, CEO i Urban Reuse, Norsk Gjenvinning, NG Group
  • Status fra arbeidet i  ekspertutvalget for sirkulærøkonomi  v/ Kristine Nore, medlem i Regjeringens ekspertgruppe for Sirkulær økonomi  og leder for Grønn Plattformprosjektet SirkTRE

Debatt med aktuelle politikere og aktører fra næringen:


Rasmus Nord, adm.dir SWECO


Nina Solli, adm.dir NHO Byggenæringen

 

Rasmus Hanssson, Miljøpartiet De Grønne, MDG

 

Debatten ledes av Siri Hunnes Blakstad, SINTEF Community

Medvirkende
  • Siri Hunnes Blakstad, Konserndirektør, SINTEF Community
Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Nettside:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
280