til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

En varslet krise for rassikring av våre veger!

Arrangør
Nasjonal rassikringsgruppe
Dag
Onsdag 14/8 2024 17:45 - 18:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Vi har en varslet krise for sikkerheten på riks- og fylkesvegene våre. De statlige bevilgningene strekker ikke til. Noen fylker må vente opp mot 100 år for å få sikret de mest rasutsatte vegene. Rassikring blir mer krevende og øker på med klimaendringer og samfunnets krav til trygghet, bærekraft og framkommelighet.

Vi så dette senest med ras og stengningen av Trollstigen i sommer. Betydningen av å ha rassikre og trygge veger for levende lokalsamfunn, næringsliv og vegfarende kan ikke overdrives. Vi kan ikke si at vi ikke visste at det ville koste penger og spare liv, men ville vi det nok?

Rassikring er samfunnssikkerhet og klimatilpasning i praksis, men har vi tilpasningsdyktige og utviklingsorienterte vegeiere som prioriterer dette høyt nok? 

Kan vi gjøre smartere grep for å få sikret mer raskere og billigere? Hva vil mer penger til drift bety for sikkerheten langs vegen?

Til debatten kommer interesseorganisasjoner. entreprenører, politikere og representanter fra de store vegeierene - fylkeskommunene og Statens vegvesen.

Medvirkende
  • Randi Walderhaug Frisvoll, Styreleder, Nasjonal rassikringsgruppe
  • Marte Mjøs Persen, Fraksjonsleder, Stortinget, Arbeiderpartiet
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
  • Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Tonje Jensen, Konst. Konserndirektør, Mesta
  • Marta Sofie Vange, Styreleder, Fjordvegen RV 13
  • Rikard Gaarder Knutsen, Fagsjef, Opplysningsrådet for vegtrafikken - OFV
Kontaktperson
Marius Chramer, Sekretær, Nasjonal rassikringsgruppe, 95816737
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
158