til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Hvem bidrar til at barn og unge blir med i fritidsaktivitet?

Arrangør
Frivillighet Norge
Dag
Tirsdag 13/8 2024 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Kanalplass
 


Om arrangementet

Frivillighet Norge samarbeider med Landsgruppen av helsesykepleiere og inviterer til en debatt om inkludering av barn og unge i fritidsaktivitet.

Alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta, uansett hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. For å lykkes med dette må flere unge, foresatte og ansatte få informasjon om aktuelle fritidsaktiviteter, og skolen er en god arena for å nå ut til flere. Kommunen har en viktige rolle som koordinator og tilrettelegger for varig deltakelse, særlig for utsatte barn og unge.

Vi tar utgangspunkt i tiltak nr 15 og 17 i ny handlingsplan "Alle inkludert" fra Kultur- og likestillingsdepartementet og vi spør:

  • Hvem bidrar til å spre informasjon og øke deltakelsen i frivillige organisasjoners fritidsaktiviteter?
  • Hvilke utfordringer løses lokalt for å få med flere nye, og hva kan gi nye resultater?

Ungfritid.no er en digital plattform der kommunene kan vise fram ulike typer av fritidsaktiviteter, i tillegg til aktuelle støtteordninger for foresatte og foreninger. Skolen og laget rundt barnet er viktig, og kommunene må ha kapasitet til å tilrettelegge og veilede, i tråd med målene i Fritidserklæringen.

Frivillighet Norge jobber med en arbeidsmodell for inkludering av barn og unge i kommunene, og har et prosjekt finansiert av «Partnerskap mot mobbing» hvor helsesykepleiere og skoler inngår som målgrupper. Vi samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og barne- og ungdomsrådet der, og tester tiltak som bidrar til god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud for barn og unge.

Medvirkende
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Even Aleksander Hagen, Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, AP
  • Ann Karin Swang, Leder, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
  • Ingvild Skar, Leder Nye Mønstre, NAV Kristiansand, NAV Kristiansand
  • Elias Borgan, Rådsmedlem, Trøndelag Barne- og ungdomsråd
  • Rita Hirsum Lystad, President, Norges musikkorps forbund
  • Mads Bruun Høy, Debattleder, Æra
Kontaktperson
Vanja Konradsen, Prosjektleder, Frivillighet Norge, 98256770
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
605