til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Universell utforming - Flotte visjoner men mangel på virkemiddel

Arrangør
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, Norges Handikapforbund NHF, Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU, Foreningen Norges Døvblinde FNDB, Handikappede Barns Foreldreforening HBF, Norges Handikapforbunds Ungdom - NHFU
Dag
Torsdag 15/8 2024 17:30 - 18:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
 


Om arrangementet

 

FN-konvensjonen om rettighetene til funksjonshemmede slår fast at funksjonshemmede for å kunne delta i samfunnet og leve et selvstendig liv, må ha tilgang til det fysiske miljøet, til transport, informasjon og kommunikasjon samt alle tilbud og tjenester som tilbys allmennheten. Universell utforming er å sikre at produkter, omgivelser, program og tjenester er laget slik at de kan brukes av ALLE mennesker, uten at man skal måtte tilpasse disse for hvert enkelt individ.

I Norge har vi fine og flotte visjoner om et universelt utformet samfunn. Imidlertid mangler virkemidlene for å sikre dette innen rimelig tid.

Komiteen som overvåker funksjonshemmedes menneskerettigheter kom i sin rapport i 2019 blant annet med anbefalinger om å fastsette tidsfrister for universell utforming av eksisterende bygninger, om å bruke lov for å sikre tilgang til varer og tjenester, og lovfesting av plikt til universell utforming av arbeidsplasser. Dette mangler fremdeles. I tillegg har vi en likestillings- og diskrimineringslov som gir unntak for tilrettelegging og universell utforming dersom det innebærer uforholdsmessig byrde for virksomheten. Plikten til universell utforming har vært lovfestet siden 2008, og virksomhetene har hatt 16 år å planlegge for universell utforming. Allikevel synes retten til å påberope seg uformholdsmessig byrde like sterkt som da forpliktelsen trådte i kraft.

Vi vil utfordre politikere, fagfolk og funksjonshemmedes organisasjoner. Hva er utfordringene, og hva er veien videre for å sikre at funksjonshemmedes menneskerett på området realiseres.

Medvirkende
  • Kristian Lian, Moderator, SAFO
  • Tove-Linnea Brandvik, Forbundsleder, Norges Handikapforbund
  • Anne Gamme, Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd, KS
  • Eli Knøsen, Fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Lise Christoffersen, Stortingsrepresentant for AP, Kommunalkomiteen på Stortinget
  • Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant for Høyre, Kommunalkomiteen på Stortinget
Kontaktperson
Janne Skei, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, 97605004, janne.skei@safo.no
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
306