til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Vilkår for ideelle: tillit og fleksibilitet versus vinge klipping og tvangstrøye

Arrangør
Stiftelsen Signo, Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Blå Kors, Kirkens Bymisjon
Dag
Tirsdag 13/8 2024 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Ideell sektor trenges for å dekke befolkningens omfattende og mangfoldige behov innenfor en stor bredde av velferdstjenester. Ideelle aktører som vil lykkes i fremtiden må styrke sine innovasjonsmuskler og evner til fleksibilitet.

Sektoren trenger derfor handlingsrom til innovasjon og bli vist tillit til å utforske for å finne løsninger

Det siste sektoren trenger, er tvangstrøye eller tiltak som er innovasjonsdrepende.

Under arrangementet vil deltakerne belyse om og på hvilken måte forslagene som ligger i «NOU 2024:1 - definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører» møter ideell sektors behov.

  • Hvordan klarer ideelle å løfte og å synliggjøre sin merverdi og egenart?
  • Har ideell sektor eksempler på samarbeidsstrukturer som fremmer innovasjon å vise til?
  • Blir ideelle aktører vist tillit til å forvalte offentlige midler på en måte som dekker deres brukers behov?
  • Hvilken politikk vil understøtte dette

Medvirkende
  • Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet
  • Erika Eidslott, PhD-student, VID
  • Katinka Greve Leiner, Direktør, Ferd Sosiale Entreprenører
  • Anita Ellefsen, Assisterende generalsekretær, Blå Kors
  • Martin Ulvestad Østerdal, Helsepolitisk rådgiver i Stortinget, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Martin Berhovde, Stiftelsen Signo, 92240738
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Servering
Nei
Sidevisninger
301