til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Arealforvaltning i skjæringsfeltet mellom juss og politikk

Arrangør
Holth & Winge AS
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRID-Arendal
Antall plasser i lokalet
200
 


Om arrangementet

Velkommen til Holth & Winges jussprat

Del 1: Plan- og bygningsloven - den store balansetesten for kommunepolitikerne

Det er i all hovedsak kommunene som bestemmer hvordan arealene skal, og ikke skal, brukes. I dette ligger et betydelig ansvar for å ivareta en rekke samfunnshensyn, slik som klima, natur og utbyggerinteresser. Denne balansetesten kan være krevende i praksis, og det kommer stadig nye krav og mål om klimagassreduksjon, ivaretakelse av natur og mer effektiv plan- og byggesaksbehandling. Har kommunene  kunnskap om lovens handlingsrom? Er kommunepolitikerne villige til å bruke lovens handlingsrom? Har oppgaven blitt for stor for kommunene? Nikolai K. Winge vil innlede omkring disse spørsmålene.

 

Del 2: Ulovlig bygging i strandsonen

I del 2 ser vi nærmere på hva som foregår i strandsonen. De siste årene har det blitt avdekket at mange ulovlige bygg i strandsonen. Leder ved miljøkrimenheten i Økokrim; Hans Tore Høviskeland, vil gjøre rede for deres undersøkelser som viser at det foregår "forsettelig og systematisk" kriminalitet i strandsonen. Hva er egentlig kommunenes rolle og ansvar i slike saker? Fredrik Holth vil kommentere.

 

Del 3: Et kritisk blikk på skogbrukslova

I del 3 vil vi diskutere den pågående debatten om manglende regulering og kontroll av skogbruket. Meningene om skogbruksforvaltningen er mange og delte. Magnus Takvam leder en paneldebatt med relevante aktører, blant annet:

- Leder ved miljøkrimenheten i Økokrim; Hans Tore Høviskeland

- Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund; Per Skorge

- Generalsekretær i Sabima; Christian Steel

- Dosent i juridiske fag; Fredrik Holth


 

 

Medvirkende
  • Nikolai Winge, Daglig leder, Holth & Winge
  • Fredrik Holth, Dosent i juridiske fag, Holth & Winge
  • Magnus Takvam, Debattleder, Altinget
  • Hans Tore Høviskeland, Førstestatsadvokat, Økokrim
  • Per Skorge, Administrerende direktør, Norges Skogeierforbund
  • Christian Steel, Generalsekretær, Sabima
Kontaktperson
Nikolai Winge, Daglig leder, Holth & Winge AS, 97309022
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1056