til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Autonomitet: Veien til utslippsfrie drømmebyer – eller privatbililsme på steroider?

Arrangør
It's Tomorrow, Applied Autonomy, Knowit
Dag
Mandag 14/8 2023 18:00 - 19:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Hyke Shuttle 0001
Stedsbeskrivelse:
Hyke på brygga ved Rådhusgata 4
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

1805      Velkommen

1810      Teknologistatus: Hva er mulig i dag og hva er mulig i morgen? Olav Madland, Applied Autonomy.

1820      Hvordan kan autonome kjøretøy og fartøy gi oss bedre liv og bedre byer? Bernt Sverre Mehammer, It’s tomorrow

1830      Ruter ambisjoner for autonome kjøretøy 

1840      Hvordan skal vi sørge for at autonome kjøretøy og fartøy bidrar til bedre liv og bedre byer? Samtale mellom Gunnell Sandanger, miljøpolitisk leder SV og Torkel Vederhus, partisekretær i MDG, under ledelse av Jenny Simonsen, ITS Norway

1900      Slutt

Waymo (Google) og Cruise (General Motors) gjennomfører selvkjørende robo-taxier i trafikk i San Fransisco og Phoenix, og torsdag 10.08 ble søknaden om vesentlig utvidelse av San Fransisco-forsøket til Waymo godkjent. Kina prioriterer autonome kjøretøy høyt.

I Norge drar Ruter i gang Groruddals-piloten basert på godt dokumenterte positive effekter økt delt mobilitet vi gi som supplement til øvrige kollektivtilbud. I piloten skal de teste hvordan delte autonome kjøretøy kan fungere som bestillingstransport i en norsk storby. Kolumbus gjennomfører utprøving med en stor autonom buss. Autonome byferger åpner muligheter for å knytte norske kystbyer tettere sammen via vannveien. 

Målet er å gjøre autonome transportløsninger attraktive som del av kollektivtilbudet og sikre at teknologi aktører ser dette markedet som attraktivt fremfor løsninger som skaper mer trafikk. 

Vi nærmer oss raskt en situasjon der teknologien vil endre forutsetningene for byplanlegging og mobilitetsløsninger. Vi kan få robot-taxier på jakt etter enkeltpassasjerer som de kjører til sentrum av byen, eller automatisert transport som del av kollektivtransporten med selvkjørt bestillingstransport fra hjem til kollektivknutepunkt.  

Det reiser spørsmålet om hvordan vi kan hente ut de potensielle gevinstene dette gir for økt bevegelsesfrihet, utslippsfrihet, vesentlig færre kjøretøy og frigjøring av mye areal. Samtidig må vi unngå den åpenbare faren for at dette fører til en voldsom økning i total trafikk. 

It’s tomorrow og Applied Autonomy inviterer mobilitetsfolk, miljøpolitikere og byutviklere til en workshop om hvordan vi skal sørge for at autonomitet til lands og til vanns skal gi oss bedre liv, bedre byer og bedre miljø. Bli med på en seanse der du får faglige innspill og mulighet til å komme med innspill til hvordan vi løser denne utfordringen. 

Medvirkende
  • Olav Madland, CEO, Applied Autonomy
  • Bernt Sverre Mehammer, CEO, It's Tomorrow
  • Gunnell Sandanger, Miljøpolitisk leder, SV
  • Frode Kjos, Director Business Development, Knowit
  • Endre Angelvik, Executive Vice President Radical Innovation, Ruter AS
  • Torkel Vederhus, Partisekretær, MDG
Kontaktperson
Andrine Gran, It's tomorrow, +4792462409
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
519