til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er det attraktivt å investere i ny grønn industri i Norge?

Arrangør
Norwegian Air Shuttle
Dag
Torsdag 17/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Alt ligger til rette for at Norge kan videreutvikle seg som energinasjon og bli et foregangsland i ny, ren energiproduksjon og grønn industriutvikling. Produksjon av fossilfritt flydrivstoff ved hjelp av vannkraft kan skape ny industri, nye arbeidsplasser, og samtidig sikre grønn omstilling i luftfarten – en infrastruktur som det langstrakte landet vårt er spesielt avhengig av. Men hvor er planen for å gi Norge en ledende rolle i produksjon av fossilfritt flydrivstoff? Hvordan kan vi sikre utviklingen av en slik industri her i landet og er det attraktivt nok å investere i grønn industri i Norge?

Norwegian har ambisiøse planer om å redusere egne klimautslipp med 45 prosent innen 2030 og er en pådriver for at norsk luftfart skal bli fossilfri i 2050. For å nå disse målene er fossilfritt drivstoff helt avgjørende. Tilgangen på slikt drivstoff globalt er svært begrenset og 2022 ble det kun produsert 200,000 tonn i Europa, noe som tilsvarer under 0,5 prosent av totalt drivstofforbruk.

Norwegian har derfor inngått en partnerskapsavtale med Norsk e-Fuel, et selskap som planlegger å etablere en fabrikk som skal produsere elektrodrivstoff i Mosjøen. Vi ser verdien av å være med på å etablere det som kan bli verdens første fullskala produksjonsanlegg for denne typen drivstoff nettopp her i Norge.

Likevel er det slik at grønne investeringsbeslutninger lar vente på seg og investorene sitter på gjerdet. Hvis vi skal innfri klimamålene i Paris-avtalen må investeringene økes med tregangeren hvert år frem til 2030. Det er flere faktorer som skaper usikkerhet, men forutsigbarhet og klare rammevilkår spiller en avgjørende rolle i utformingen av investeringsbeslutninger, spesielt i ny grønn industri. 

Vi ønsker å invitere til debatt om mulighetene for hvordan produksjon av fossilfritt drivstoff kan skape ny industri, flere arbeidsplasser, og samtidig sikre grønn omstilling i luftfarten. Og få panelets synspunkter på om det er attraktivt å investere i grønn industri i Norge.

Vel møtt på No. 1 Sportsbar langs Pollen i Arendal torsdag 17. august kl. 16.00.

Moderator:

 • Kristoffer Gustavsen, seniorrådgiver bærekraft og myndighetskontakt, Norwegian

Innleder:

 • Espen Isaksen, Daglig leder, Mosjøen og omegn næringsselskap (MON)
 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea

Panel:

 • Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær Samferdselsdepartementet, Sp
 • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Geir Karlsen, Konsernsjef, Norwegian
 • Terje Osmundsen, Styremedlem, Norsk e-Fuel
 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea

Medvirkende
 • Geir Karlsen, Konsernsjef, Norwegian
 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea
 • Espen Isaksen, Daglig leder, Mosjøen og omegn næringsselskap (MON)
 • Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær Samferdselsdepartementet, SP
 • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Terje Osmundsen, Styremedlem, Norsk e-Fuel
 • Kristoffer Gustavsen, Seniorrådgiver bærekraft og myndighetskontakt, Norwegian
Kontaktperson
Grete Kruse Roald, Kommunikasjonsdirektør, Norwegian Air Shuttle, 93497314
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1303