til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Kortreist og bærekraftig biodrivstoff: Er det mulig?

Arrangør
SINTEF
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø , Forskning
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Restauranten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

De politiske ambisjonene om å bruke klimavennlig teknologi innen transport, er store, og regjeringen fremmer bruk av biodrivstoff, bl.a. gjennom større krav til innblanding av biodrivstoff. Det er et mål fra regjeringens side at landets flyplasser er fossilfrie innen 2030, og regjeringen vil legge til rette for at all innenriks flytrafikk blir utslippsfri. Samtidig er det viktig at økt bruk av biodrivstoff ikke skal fører til avskoging eller annet naturtap og gå på bekostning av naturens opptak og lagring av CO2.

Stortinget vedtok i mai 2023 høye ambisjoner for produksjon av bærekraftig drivstoff i Norge:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan Norge kan få en ledende posisjon i produksjon av bærekraftig drivstoff, slik at Norge er godt posisjonert gjennom et industrielt miljø når innblandingskravene blir innført i EU, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

«Stortinget ber regjeringen raskt legge fram en plan for å øke produksjonen av avansert biodrivstoff i Norge.»

Målene som er satt for økt bruk av biodrivstoff krever stor kunnskapsutvikling og innovasjonsevne, og ikke minst vilje til å prioritere videre satsing på kunnskap. Målene skaper også dilemmaer: Hvordan skal vi utnytte knappe bioressurser? Å sikre bærekraftig matsystem, bærekraftig transport, bærekraftig forbruk er krevende, og kunnskapsutvikling og innovasjon må hensynta helheten. Samtidig må vi tørre å ta kunnskap i bruk og om vi skal lykkes i større grad med å oppnå klimamålene.

Gjennom flere år er det gjennom samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og industri utviklet omfattende kunnskap om hvordan man kan produsere bærekraftig biodrivstoff: Hva gjenstår for å kunne realisere f.eks. ambisjonen om utslippsfri innenriks flytrafikk? Hvordan kan vi sikre at kunnskap som utvikles tas i bruk og bidrar til bærekraft? Hvilke regelverk forholder vi oss til, og hvilke muligheter ligger i regelverket?

I dette arrangementet presenterer vi kunnskapsstatus, sett fra forskningsinstitusjonenes side. Videre vil medvirkende organisasjoner samtale om hvordan sikre at norsk næringsliv kan ta i bruk kunnskap om produksjon av bærekraftig biodrivstoff – i tide?

Program

  • Kunnskap for å utvikle bærekraftig biodrivstoff: Hvor er vi i dag? Innlegg ved SINTEF og NMBU
  • Panelsamtale i møte mellom forskning, industri, forvaltning og organisasjoner om hva som skal til for å realisere mulighetene biodrivstoff gir, i stor nok skala til å møte klimamålene for 2030.

 

Medvirkende
  • Ågot Aakra, Forskningssjef bioteknologi og nanomedisin, SINTEF
  • Anne Marit Post-Melbye, Fagansvarlig industri, ZERO
  • Per Kr. Rørstad, Førsteamanuensis, NMBU
  • Åse Lill Østli, Teknisk direktør (CTO), Biozin
  • Mats Nordum, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet
  • Stian F. Nilsen, Kommersiell leder, Silva Green Fuel
Kontaktperson
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef SINTEF Industri, SINTEF, 99009600
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
762