til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

Arrangør
SINTEF, NTNU, NGU - Norges geologiske undersøkelse
Dag
Torsdag 17/8 2023 08:30 - 09:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Næringsliv , Forskning
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Restauranten
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Visste du at Norge er Europas største produsent av noen av de kritiske mineralene som trengs for det grønne skiftet, eller at vi sannsynligvis har Europas største forekomst av sjeldne jordarter?


Det grønne skiftet krever tilgang til en rekke kritiske metaller og mineraler. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at etterspørselen etter slike kritiske råmaterialer til bruk i grønn teknologi vil være fire ganger høyere i 2040 enn i dag hvis vi skal nå Parisavtalens mål. Stabil tilgang på kritiske råmaterialer vil være avgjørende for fremtidens sikkerhet, verdiskaping, industriutvikling og arbeidsplasser. I dag trues forsyning av viktige metaller og mineraler av økende råvarenasjonalisme, monopolisering og krig. Råvareforsyning står derfor høyere enn noensinne på den politiske agendaen. I mars la EU-kommisjonen frem sin Critical Raw Materials Act som skal styrke bærekraftig mineralproduksjon og øke kontinentets selvforsyning, og 21. juni ble regjeringens mineralstrategi lagt frem.

Norsk økonomi er avhengig av kritiske råvarer, og behovet vil øke etter hvert som vi omstiller oss og skaper arbeidsplasser innen f.eks. batteriproduksjon og havvind. Samtidig er vi en eksporterende mineralnasjon og den norske regjeringen ønsker at vi skal ta større ansvar for forsyning av Europa og allierte nasjoner i lys av usikkerheten som er oppstått som følge av krig og geopolitisk uro. Derfor står også internasjonalt samarbeid sentralt i mineralstrategien. Er vi klare for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring? Har vi verktøyene og tempoet som trengs?Program

Kunnskap som drivkraft for en bærekraftig forsyning av mineraler og metaller

Innlegg ved SINTEF, NTNU og NGU – Norges geologiske undersøkelse.

Panelsamtale i møte mellom forskning, politikk og industri

 • Hvilken rolle bør Norge ta i grønne verdikjeder i Europa/internasjonalt?
 • Hvordan skal vi realisere målene i Norges mineralstrategi?
 • Hva er status på kunnskapsgrunnlaget – hvilken FoU-innsats blir nødvendig for å bli ledende på bærekraftig utvinning? 
 • Rekruttering til mineralindustrien – klarer vi å øke utdanningstakten?

Medvirkende
 • Karianne B. Bråthen, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Rune Volla, Avdelingsdirektør for energi og energiomstilling, Norges Forskningsråd
 • Pål Runde, Daglig leder, Battery Norway
 • Alf Reistad, Konst. daglig leder, Rare Earths Norway
 • Ole Christian Selsås, Direktør for Quarts and mining operations, Elkem
 • Henrik Schiellerup, Avdelingsdirektør, NGU
 • Ana Maria Martinez, Seniorforsker, SINTEF
 • Kurt Aasly, Førsteamanuensis, NTNU
 • Gunnar Moe, Administrerende direktør, Rana Gruber
 • Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef Industri, SINTEF
Kontaktperson
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef SINTEF Industri, SINTEF, 99009600
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1747