til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan støtte Afghanistan uten å støtte Taliban?

Arrangør
Afghanistankomiteen, Fredsforskningsinstituttet Prio, Chr. Michelsens Institutt
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:30 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Drum Brew
 


Om arrangementet

Er det mulig å drive effektiv bistand i et land som er styrt av et regime det internasjonale samfunnet fordømmer på det sterkeste? Afghanistan er nå et av verdens fattigste land. Etter to år ved makten har Taliban innført alvorlige restriksjoner for jenter og kvinners rett til utdanning og arbeid. Taliban-myndighetene står bak alvorlige menneskerettighetsbrudd, og befolkningen er uten rettsvern. Landet befinner seg i en humanitær krise som følge av årtier med krig og konflikt, klimaendringene, internasjonale sanksjoner og Talibans vanstyre. Ambisjonene som ligger i FNs bærekraftsmål og de universelle menneskerettighetene, må også gjelde for den afghanske befolkningen. Er det mulig å bidra til positiv utvikling i Afghanistan uten samtidig å indirekte støtte Taliban? Hvis nei, har vi likevel råd til å la være?

Servering av afghanske mat fra 14.30   

Del 1: 15.00-15.50: Innledninger 

Hva er mulighetsrommet for FN i Afghanistan? 

Arvinn Gadgill, direktør for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Norge 

Bør det internasjonale samfunnet støtte klimatilpasning i Afghanistan? 

Yograj Gautam, Postdoktor, Chr. Michelsens Institutt (CMI)

Hvordan stimulere til økt aktivitet i privat sektor i Afghanistan? 

Samina Ansari, gründer og daglig leder av Avyanna

Hva er mulig, og hva er dilemmaene for bistandsorganisasjonene?

Ayesha Wolasmal, humanitær rådgiver

 

15.00-16.45: Panlesamtale

Taliban-myndighetenes systematiske brudd på menneskerettighetene, og spesielt kvinner og jenters rettigheter, har gjort det politisk vanskelig å drive bistand til landet. Det internasjonale samfunnets isolering av Afghanistan har ført til en vridning av bistanden fra langsiktig utvikling til humanitær støtte, og regionbevilgningene til Asia kuttes år for år. Samtidig vet vi at humanitær bistand er uegnet til å møte de komplekse utfordringene landet står ovenfor. Også Norge har vridd bistanden overveiende i retning av humanitær bistand, men samtidig er norske myndigheter blant de giverlandene som har gått lengst i å bevare et langsiktig perspektiv på bistanden. Har vi truffet den rette balansen? 

 

Kristian Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio  

Torunn Wimpelmann, forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt, CMI

Åsmund Aukrust, Ap og første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen

Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen

Ordstyrer: Tonje M. Viken, Afghanistankomiteen 

 

Medvirkende
  • Arvinn Gadgil, Direktør, FNs utviklingsprogram (UNDP) i Norge
  • Yograj Gautam, Postdoktor, Chr. Michelsens Institutt (CMI)
  • Samina Vabo Ansari, Styremedlem, Afghanistankomiteen
  • Liv Kjølseth, Generalsekretær, Afghanistankomiteen
  • Torunn Wimpelmann, Forskningsleder, Chr. Michelsens Institutt (CMI)
  • Kristian Berg Harpviken, Forsker, Institutt for fredsforskning (Prio)
  • Åsmund Aukrust, Nestleder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Tonje Merete Viken, Speisialrådgiver, Afghanistankomiteen
  • Ayesha Wolasmal, Humanitær rådgiver, Selvstendig
Kontaktperson
Tonje Merete Viken, Spesialrådgiver, Afghanistankomiteen, +4794848773
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
843