til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Stad skipstunnel- en nødvendig investering for fremtiden

Arrangør
Måløy Vekst AS
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 15:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Stordekket
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Stad skipstunnel er en investering i det Norge skal leve av i fremtiden. En stor del av verdiene vi skal leve av er knyttet til kysten og havet. Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Seiling gjennom en skipstunnel vil gi kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opptil 60 % mindre CO₂-utslipp for skip. Norsk maritim næring er helt i verdenstoppen med å gjøre sjøtransporten utslippsfri, men vi trenger Stad skipstunnel som en trygg og effektiv transportåre for å flytte mer gods fra vei til sjø. Den norske sjømatnæringen er spådd en formidabel vekst i fremtiden, men kapasiteten og standarden på norske veier er sprengt. På kysten er det hurtigbåtene som er vår jernbane, og på Vestlandet kommer det snart utslippsfrie hurtigbåter som vil knytte kysten sammen. Stadhavet er en barriere for all kysttrafikk. I dag stopper hurtigbåten fra Bergen nordover kysten, rett før Stad, fordi Stadhavet er for røft og vanskelig med over 100 dager med storm enkelte år. Stad skipstunnel vil muliggjøre hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund, noe som vil styrke videre næringsutvikling, mobilitet og sysselsetting på kysten. Stortinget vedtok bygging av Stad skipstunnel 11. mai 2021. Men en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse viser at Stad skipstunnel er blir dyrere som et resultat av prisvekst og økt usikkerhet. Kystverket har sett på kostnadsreduserende tiltak, men mener at Stad skipstunnel prosjektet må ut på anbud for å finne ut hvor store besparelsene blir.  Det er stor interesse blant både norske og utenlandske entreprenører, så det kan bli stor konkurranse om å vinne anbudet, noe som også vil kunne redusere kostnaden. Stad skipstunnel prosjektet er «gryteklart». Folk har flyttet fra husene sine. Kommuner og næringsliv har så langt brukt ca. 70 mill. kroner på reguleringsarbeid for å kunne ta imot steinmasser til nye næringsareal som vil skape mange hundre nye arbeidsplasser i regionen. Kystverket er klare til å lyse ut anbudskonkurransen for å finne en hovedentreprenør som kan drive/bygge skipstunnelen. Men de venter på klarsignal fra regjeringen, som har sagt at de vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Nå er det nok utredninger og trenering, få Stad skipstunnel ut i markedet nå!

 • LO vil ha Stad skipstunnel v/avdelingsleder i LO, Kenneth Sandmo
 • Vi er klare til å bygge Stad skipstunnel v/Kystdirektør Einar Vik Arset, Kystverket
 • Møre og Romsdal og Vestland fylke prioriterer Stad skipstunnel v/stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap)
 • Stad skipstunnel- viktig for fiskerinæringen v/leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø
 • Økt godsoverføring og næringsutvikling langs kysten, v/adm. dir. Tor Arne Borge, Kystrederiene
 • Fordeler med Stad skipstunnel- klima, miljø, og sikkerhet v/seniorrådgiver Sigurd Enge, Bellona
 • Hvordan bygge sterkere, tryggere og mer attraktive regioner? v/adm. dir. i Næringsforeningen Ålesundregionen, Lene Trude Solheim
 • Paneldebatt med sentrale politikere

 

Medvirkende
 • Åse Kristin Ask Bakke, Stortingsrepresentant, Ap
 • Kenneth Sandmo, Avdelingsleder, LO
 • Einar Vik Arset, Kystdirektør, Kystverket
 • Kåre Heggebø, Leder, Norges Fiskarlag
 • Tor Arne Borge, Adm. dir., Kystrederiene
 • Sigurd Enge, Seniorrådgiver, Bellona
 • Jone Blikra, Stortingsrepresentant, Ap
 • Geir Inge Lien, Stortingsrepresentant, Sp
 • Olve Grotle, Stortingsrepresentant, H
 • Alfred Bjørlo, Stortingsrepresentant, V
 • Helge Andre Njåstad, Stortingsrepresentant, FrP
 • Lene Trude Solheim, Adm.dir., Næringsforeningen Ålesundregionen
 • Randi Humborstad, Daglig leder, Måløy Vekst
Kontaktperson
Randi Paulsen Humborstad, Måløy Vekst AS, +4797757394, randi@maloyvekst.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1700