til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Når det digitale økosystemet feiler

Arrangør
KS
Dag
Mandag 14/8 2023 17:30 - 18:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
 


Om arrangementet

Plutselig svikter det tekniske. Viktig info er blitt borte, er på avveie eller slettet. Hvem har skylden og hvor ligger feilen? For innbyggerne spiller det ingen rolle hvem som har feilet når informasjon ikke kommer fram dit den skal.

Denne våren har sårbarheten i det digitale økosystemet blitt satt på dagsorden flere ganger. Helsemeldinger har forsvunnet mellom sykehus og fastleger, det digitale sviktet da elevene skulle avlegge eksamen, og bekymringsmeldinger til barnevernet ble borte.

Det blir neppe siste gang. Hva kan vi gjøre for å hindre det og hvordan kan vi bygge trygge digitale verdikjeder? Vi har nulltoleranse for teknisk svikt, men kan vi gardere oss?

Vi tar debatten om hvordan vi sammen kan hindre at det svikter og hvordan vi kan unngå at digitaliseringen setter tilliten på prøve.

Medvirkende
  • Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
  • Frode Danielsen, Direktør, Digdir
  • Erik Hansen, styreleder KS-Digitale fellestjenester AS og direktør ehelse Helse Vest RHF
  • Stian Svendsen, Administrerende direktør, Visma Enterprise
  • Synnøve Farstad, Møteleder
  • Kjetil Århus, Direktør for digitalisering, Bergen kommune
  • Harald Hegerberg, Divisjonsdirektør digital utvikling, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Johan Ronæs, Direktør, Norsk helsenett
Kontaktperson
Hege Pedersen, KS, 92680940, hege.pedersen@ks.no
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1468