til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Fremtidens skipsfart på grønt hydrogen

Arrangør
Greenstat AS, Everfuel, Samskip
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:00 - 13:15
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Impact Hub Agder Arendal
Stedsbeskrivelse:
2..etasje
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Maritim sektor er i ferd med å gå fra fossile løsninger til fornybare løsninger. Hydrogen er en av flere løsninger for fornybart drivstoff, og det er store muligheter for hydrogen i fremtidens skipsfart, deriblant trafikk i Nordsjøbassenget.

På dette arrangementet tar vi utgangspunkt i vare-eiere og rederiene sine mål om å frakte varer utslippsfritt. Målet er at arrangementet i løpet av en drøy time skal gi deg bedre innsikt i følgende:

 • Hva er motivasjonen og hva er utfordringene for rederiene med å ta i bruk hydrogen som drivstoff?
 • Hvordan kan hydrogen-produsenter og distributører levere på rederienes ønsker?
 • Hvilke virkemidler og rammebetingelser må til for å utløse potensiale i hydrogen i stor skala?

_______

Program:

Møteleder: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Kl. 12.00-12.50: Del 1. Innledere.

Velkommen og introduksjon: 

 • Vegard Frihammer, CEO Greenstat, Styreleder Norsk Hydrogenforum.

Marked – Hva er motivasjonen og hva er utfordringene for rederiene med å ta i bruk hydrogen?

 • Are Gråthen, Regional Director Norway, Samskip
 • Henning Torp, CEO Thor Dahl Shipping AS

Produsenter og distribusjon – Hvordan kan vi levere på rederienes behov?

 • Kine Broms Sletengen, Prosjektleder hydrogen Greenstat. Hydrogen-knutepunkt Agder
 • Frode Kirkedam, Business Development Manager Everfuel. Distribusjon av hydrogen til maritim sektor

Virkemidler og rammebetingelser – hva finnes og hva må til?

 • Gabrielle Legrand Gjerdset, Fungerende direktør politikk og analyse, Norges Rederiforbund

Kl. 12.55-13.15: Del 2. Dialog med innlederne og med publikum i salen.

Hva må til for å utløse det store potensiale innen hydrogen som drivstoff i maritim sektor?

_______

Dere møter følgende:

Samskip og Thor Dahl Shipping jobber målrettet med å frakte varer for sine kunder med minst mulig klimapåvirkning, og mener at hydrogen kan være et virkemiddel til dette. På arrangementet får vi innblikk i hva som er motivasjonen til disse to rederiene med å ta i bruk hydrogen og hva som må til for at hydrogen vil bli benyttet som fornybart drivstoff i stor skala. 

​Ballen spilles deretter over til Greenstat og Everfuel som jobber med hydrogenproduksjon og distribusjon. Greenstat og Everfuel skal presentere prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder og videre hvordan hydrogen skal distribueres og tas i bruk slik at man leverer på rederienes behov.  Både i Kristiansand og på andre sentrale lokasjoner hvor rederiene vil trenge å bunkre hydrogen.

Som et oppspill til en åpen debatt med alle innlederne, får vi et innlegg fra Norges Rederiforbund. Norske rederier har satt mål om å være klimanøytrale i 2050, og skal kun bestille nullutslippsskip fra 2030. Det trengs politiske tiltak som gjør utrullingen av klimateknologi i skipsfarten mulig, som differansekontrakter.

Siste del av arrangementet er en panel-samtale med innlederne ledet av Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum

_______

Alle er hjertelig velkommen!

Medvirkende
 • Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
 • Vegard Frihammer, CEO, Greenstat/Norsk Hydrogenforum
 • Are Gråthen, Regional Director - Norway, Samskip
 • Henning Torp, CEO, Thor Dahl Shipping
 • Kine Broms Sletengen, Prosjektleder hydrogen, Greenstat
 • Frode Kirkedam, Business Development Manager, Everfuel
 • Gabrielle Legrand Gjerdset, Fungerende direktør politikk og analyse, Norsk Rederiforbund
Kontaktperson
Torstein Thorsen Ekern, Greenstat AS, 90982959, torstein@greenstat.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
967