til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?

Arrangør
NTNU, SINTEF, HydroCEN
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Energi
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
Restauranten
Antall plasser i lokalet
85-100
 


Om arrangementet

Norge og verden forøvrig trenger mer produksjon av energi og av effekt, men dette må realiseres på en sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig måte. Taksonomien setter krav til de ulike aktivitetene for å klassifiseres som bærekraftig. For vannkraften må påvirkning på klima hensyntas samtidig som at aktiviteten skal ha «no significant harm» på vassdragsnaturen. Seminaret vil belyse ulike dilemma rundt realisering av vannkraftressursene og forståelsen av hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Seminaret vil være to-delt; i den første delen vil vi debattere de muligheter og barrierer som ligger i oppgraderings-/utvidelsespotensialet (O/U) i norsk vannkraft, mens den andre delen vil diskutere kriteriene for «bærekraftig vannkraft», med fokus på påvirkning på naturmiljøet. Debattleder for seminaret vil være Helge Brattebø, som er professor ved NTNU og leder av NTNU sin satsning på bærekraft.

 Del 1: Realisering av effekt-og energipotensialet i opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Relevante spørsmål som adresseres:

Hva er potensialetfor oppgradering/utvidelse (O/U) inorsk vannkraft?Hvilken rolle skal norsk vannkraft ha? Skal vi primært utvikle effekt eller energi?Hvilke barrierer finnes? Hvordan kan barrierene fjernes? Hvilke incentiver kan øke potensialet? Hvordan kan vi raskere realisere potensialet?

Del 2: Hvordan defineres bærekraftig vannkraft? Er norsk vannkraft bærekraftig? Relevante spørsmål som adresseres:

Hva sier EUs taksonomi om hva som er bærekraftvannkraftproduksjon?Hvordan forholder norske kraftselskap seg til taksonomiens kriterier? Hva mener miljøforvaltningen og interesseorganisasjoner skal til for at vannkraftprosjekter skal være bærekraftige? Hvordan skal vi forhindre grønnvasking av vannkraftprosjekter? Hva skal til for at hele den norske vannkraftporteføljen blir bærekraftig?

Innledere

Atle Harby, SINTEF Energi

Gaute Skjelsvik, Hafslund Eco

Inga Nordberg, NVE

Terje Halleland (FrP) Energi og mijøkomiteen

Leif Lia, NTNU

Ivar Arne Børset, Statkraft

Arild Skedsmo, KLP

Christian Steel, Sabima

Tor Haakon Bakken, NTNU

 

Streaming 

https://aostreaming.com/arendalsuka2023

Møte-arrangører er NTNU, SINTEF og Forskningssenteret HydroCEN

Kontaktperson
Stig Larssæther, NTNU, 47819181
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1451