til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Tredje boligsektor vokser - økonomimodeller for allmenne boliger?

Arrangør
Henning Larsen Architects AS, Rambøll Norge AS, Pådriv
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:20 - 10:50
Arrangementstype
Workshop
Tema
By- og stedsutvikling , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Kribb - Vestregate 7
Stedsbeskrivelse:
1.etasje
Antall plasser i lokalet
ca 40 sitteplasser
 


Om arrangementet

Gjennom dialog med publikum vil vi sammen utforske muligheter for nye økonomiske modeller som kan bidra til et reelt større mangfold i boligtilbudet i Norge, og med fokus på boligen som et hjem framfor et investeringsobjekt. Vil vil legge opp til en bred debatt om problemstillinger knyttet til bærekraftige økonomiske modeller for å sikre drift og vekst i tilbudet av boliger innenfor den tredje boligsektor og/eller nye allmennboliger. Ulike innspill fra publikum vil kunne bidra til  kunnskapsinnhenting som er viktig både lokalt og nasjonalt nivå. 

Byene og tettstedene våre er avhengig av relevant arbeidskraft, men mange middels- og lavtlønte har ikke mulighet til å kunne kjøpe en bolig, og for mange blir leien uoverkommelig høy. Dette gjelder også særlig for enslige og enslig forsørgende. For at vi skal kunne skape byer hvor vi har den kompetansen som trengs for at samfunnet skal fungere, må det være tilgjengelige boliger for alle, også den voksende gruppen innbyggere som danner mellomskiktet av de som er uten startkapital, er lavtlønnede, er viktige ressurser knyttet til helse og skole, eller er eldre som i økende grad ønsker tilrettelagt bolig nær servicefunksjoner og kollektivtransport fordi et samfunnsmål er at de skal bo hjemme sålenge som mulig. I motsatt fall kan resultatet bli en by-/ og stedsutvikling som er lite bærekraftig, og hvor spesielt de større byene utvikles i en retning hvor mangfoldet i befolkningen svekkes. 

Våren 2023 har Henning Larsen & Rambøll i Trondheim sammen med Pådriv (partnerorganisasjon/-nettverk) jobbet med å konkretisere et stort samarbeidsprosjekt med fokus på utviklingen av en mer mangfoldig boligpolitikk. Dagens boligpolitikk er skreddersydd for eielinjen. Gjennom boligpiloter vil vi kunne teste ut ulike modeller for boligtilbudet for mellomskiktet. Innovasjonen ligger i det å knytte utvikling av økonomisk modell og brukermedvirkning opp mot utvikling og prosjektering av forskjellige boligløsninger, hvor blant annet deling av fellesfunksjoner og høy grad av sambruk av areal inne og ute vil være sentrale elementer, utvikling av tildelingskriterier for å sikre sosial mix blant beboere et annet element. 

 

Kontaktperson
Kari Hovin Kjølle, avdelingsleder Arkitektur, Henning Larsen Architects AS, +4793206805, kari.hovin.kjolle@henninglarsen.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
656