til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Stefan Löfven: Et gjennombrudd for både planeten og menneskeheten?

Arrangør
Norad, PRIO
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
English
Sted
Den Lille Andunge
Stedsbeskrivelse:
2 etg
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

På oppdrag fra FNs generalsekretær har Sveriges mangeårige statsminister Stefan Löfven arbeidet for et mer effektivt internasjonalt samarbeid. Sammen med tidligere president i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, har han ledet The High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB) med mål om å komme fram til konkrete og gjennomførbare tiltak og endringer i det multilaterale samarbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Resultatet er rapporten A Breakthrough for People and Planet (highleveladvisoryboard.org).

Radikale endringer må til for å sikre en bedre internasjonal styring og verdensorden. Hvis ikke står vi foran en kollektiv kollaps i det multilaterale systemet, er det klare budskapet.

Vi er inne i en brytningstid. Stadig flere land går i en nasjonalistisk retning, autoritære ledere strammer grepet og demokratiutviklingen er reversert. FN og multilateralismen er i krise. Samtidig er vi midtveis i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Det ser ikke lyst ut

I denne paneldebatten skal vi likevel drøfte mulighetene og høre om de nye og spennende ideene som for tiden lanseres. Vi skal også se på Skandinavias mulige rolle i gjenreisningen av en mer effektiv og legitim multilateralisme, som svarer på utfordringene i vår tid.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell, tok i 2020 initiativ til prosjektet «Bistand mot 2030», som har lansert en rekke rapporter om veivalg og muligheter.

Simon Reid-Henry (PRIO) leder et internasjonalt nettverk av organisasjoner med radikalt nye forslag til finansiering av globale fellesbehov (GPIN).

Mens Anne Marie Helland, direktør for Internasjonal utvikling i PricewaterhouseCoopers (PWC), er medlem av regjeringens ekspertgruppe om hvordan vi kan nå bærekraftsmålene

Norad og PRIO har invitert Stefan Løfven til Arendalsuka for å presentere konklusjonene fra arbeidet med HLAB. Deretter vil Solhjell, Reid-Henry og Helland stå for en oppløftende samtale med Löfven der vi blant annet spør:

  • Hva må til for å gjenreise tilliten til FN og andre multilaterale organisasjoner?
  • Trengs det en reform, eller noe helt nytt?
  • Hvilken rolle kan Skandinavia spille?
  • Hvem skal betale for fellesgodene som vi alle vil ha?

Medvirkende
  • Stefan Löfven, ex-statsminister, leder, UN High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (HLAB)
  • Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad, the Norwegian Agency for Development Cooperation
  • Simon Reid-Henry, forsker/professor, PRIO, the Peace Research Institute Oslo, co-chairing the Global Public Investment Initiative
  • Anne-Marie Helland, direktør for Internasjonal utvikling, PricewaterhouseCoopers (PWC)
  • Nina Bull Jørgensen, ordstyrer, Norad
Kontaktperson
Nina Bull Jørgensen, seniorrådgiver, Norad, 98257617, nina.bull.jorgensen@norad.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1241