til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Plan A for å møte etterspørselen etter fornybar energi er ikke tilstrekkelig - Hva er plan B?

Arrangør
Volue ASA
Dag
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Arendals Fossekompani
Stedsbeskrivelse:
Takterrassen, inngang fra Pollen (Langbryggen 9)
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Norge trenger betydelige mengder fornybar energi for å oppfylle fremtidig energibehov og nå klimamålene. Tidligere var offshore havvind, vindkraft på land og hydrogen, samt oppgradering av vannkraft og blått hydrogen med CCS, politikernes løsning. Imidlertid har nye regler for grunnrenteskatt redusert lønnsomheten i vannkraftinvesteringer, og investeringer i vindkraft på land har mistet attraktivitet og møtt kontroverser. Offshore havvind er opprinnelig kostbart, og prisene stiger. Flytende havvindprosjekt utsettes på ubestemt tid på grunn av dårlig økonomi, og overgangen til hydrogensamfunnet tar lengre tid enn forventet. Hva er plan B?

I det globale energimarkedet observerer vi en økende bruk av ulike energibærere som batterier, hydrogen og termisk lagring. Dette reduserer behovet for samtidighet mellom produksjon og forbruk. Videre blir det tradisjonelle hierarkiske forholdet mellom produsent og forbruker utfordret, da forbrukerne i større grad reagerer på prissignaler i markedet og tilpasser sitt forbruk for å bidra til nettbalansen. Statnett frykter at kraftsystemet vil ha utilstrekkelig inertia (treghet i produksjonsressursene som opprettholder frekvensen når forbruket endrer seg) innen 2027, og nettselskapene opplever hyppige klager angående utfordringer knyttet til tilkobling av private solcelleanlegg til strømnettet.

Er vi for ensidige i dagens tilnærming når vi skal møte morgendagens utfordringer? Må vi endre tankesettet vårt og se etter alternative løsninger?

Program

- Kraftmarkedet – hva ser vi fremover? - Tor Reier Lilleholt, Analysesjef, Insight by Volue

- Med muskler for å bygge, men hva nå? - Tord Lien, Kommunikasjonsdirektør, Aneo

- Blir Havvind den nye oljen? - EVP Communication, Jannik Lindbæk, Equinor

- Paneldebatt: Trenger vi en plan B, og hva er den?
 

Medvirkende
  • Kristin Lind, Fornybar Norge
  • Knut Lockert, Distriktsenergi
  • Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
  • Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Selmer
  • Tord Lien, Aneo
  • Jannik Lindbæk, Equinor
  • Tor Reier Lilleholt, Volue
Kontaktperson
Arnt Sollie, SVP, Head of Insight by Volue, Volue ASA, +47 481 64 598
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
992