til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


KVU for Nord-Norge legges fram i høst: Hvilke muligheter gir den for utvikling av samferdsel i nord?

Arrangør
Centre for High North Logistics /Nord univeristet, Nordområdepartnerskapet
Dag
Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Annet
Tema
Samferdsel og mobilitet , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Program:

I 2020 fikk Statens vegvesen, Avinor, Jernbanedirektoratet og Kystverket i oppdrag av  Samferdselsdirektoratet å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) som skal legge grunnlaget for framtidens transport i Nord-Norge. Denne utredningen ferdigstilles høsten 2023, og de store funnene som utredningen peker på kan presenteres og diskuter.

KVU-en inneholder mange store tema. Vi ønsker å skape en bevissthet hos folk før KVU-ene blir presentert. KVU-en blir et verktøy for å skape de endringene vi ønsker, i kommuner og regioner. Felles mål – bli enige om de «store» tingene. KVU-ene vil legge til rette for politiske debatter og beslutninger i etterkant. 

Arrangmententet gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen

 

  • Vegdirektør innleder

Medvirkende
  • Kjell Stokvik, Moderator, CHNL/Nord universitet
  • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen
  • Erik Kristoffersen, Forsvarsjef, Forsvaret
  • Are Tomasgard, LO-Sekretær, LO/Totalberedskapskommisjonen
  • Bente Olsen Husby, Daglig leder, Vest-Finnmark Rådet
Kontaktperson
Kjell Stokvik, Centre for High North Logistics /Nord univeristet, 91629170
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
820