til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Utfordringer med samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri fra et kommunalt perspektiv

Arrangør
Fafo, KS
Dag
Mandag 14/8 2023 15:45 - 16:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Ulikhet , Helse
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Kommunene har fått ansvar for bo- og tjenestetilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, noen med samtidige rusproblemer og hvor det er en kjent forhøyet voldsrisiko. Dette er ingen stor gruppe, men hjelpebehovet utfordrer det kommunale tjenestetilbudet, og tryggheten i lokalsamfunnene. Når hjelpen glipper kan det få alvorlige konsekvenser. Politiet viser at flere voldshandlinger begås av personer med psykiske lidelser og den kommunale boligsektoren rapporter om økende utfordringer med vold og utrygghet i bomiljøene. Hvor svikter det? Hva trengs for å gi den enkelte god helsehjelp og en trygg bosituasjon, og verne samfunnet mot farlige situasjoner?

Ordstyrer: Terje Olsen, forskningsleder, Fafo

Medvirkende
  • Thor-Erling Fosse Engemyr, ordførerkandidat for AP (og kommuneoverlege), Lillesand
  • Brede Skaalerud, direktør helse og mestring, Kristiansand kommune
  • Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef, Drammen kommune
  • Eli Karin Fosse, direktør helse og velferd og medlem av ekspertutvalget om tvang i psykisk helsevern, Stavanger kommune
  • Helge Eide, områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati, KS
  • Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker, Fafo
  • Terje Olsen, forskningsleder, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1010