til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Helt innafor - veien til et likestilt samfunn for mennesker med funksjonsvariasjon

Arrangør
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, CP Foreningen, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund
Dag
Torsdag 17/8 2023 18:00 - 19:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Menneskerettigheter , Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Menneskerettighetsteltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

"Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet. Det er demokratipolitikk hvor enkeltmennesker kan være aktive medborgere i sine egne liv. Derfor skal politikken for mennesker med funksjonsnedsettelse bygge på likestilling og likeverd, selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering. Regjeringen vil legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan ta utdanning, delta i arbeidslivet, og i dagliglivet på lik linje med andre". 

Sitatet er hentet fra Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. 

Og allerede her begynner samtalen. Sitter barrierene som hindrer likeverd førdt og fremst inne i våre egne hoder? Er en funksjonsvariasjon en nedsettelse? Handler dette om tilrettelegging for noen få? Eller handler det om at vi som samfunn trenger mennesker som er like ulike som de utfordringene vi er nødt til å løse sammen - på alle arenaer?

Vi inviterer til en samtale der målet ikke er å bli enige, men at vi alle skal høre, se og forstå hverandres perspektiv. 

Medvirkende
 • Thomas V. H. Hagen, Historiker og leder av forskning, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
 • Mari Jonassen, Historiker
 • Tove Linnea Brandvik, Forbundsleder, Norges Handikapforbund
 • Tuva Moflag, Andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Arbeiderpartiet
 • Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
 • Arnt Beckstrøm Holte, FrP
 • Marie Bjørnestad Havåg, CP-foreningen
 • Nicolai Myhre, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
 • Inger Brokka De Ruiter, Leder av helsekomiteen, Arendal bystyre, SV
 • Svein Harberg, Stortingets 1. visepresident, 2. nestleder kontroll- og konstitusjonskomiteen, Høyre
 • Ida Jordal, 2. kandidat og fylkesleder, Agder MDG
Kontaktperson
Birgit Amalie Nilssen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, 90559305
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
851