til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Holdninger, kultur og integrasjon blant ungdom –smakebiter fra et pågående forskningsprosjekt

Arrangør
Fafo
Dag
Mandag 14/8 2023 14:30 - 15:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Har majoritetsungdom på skoler med høy innvandrerandel mer negative eller mer positive holdninger til muslimer enn unge som går på skoler med færre innvandrere?

Hva har mest å si for holdninger til likestilling blant unge med innvandrerbakgrunn – kulturen i landet som familien kommer fra eller landet der de bor?

Får unge med innvandrerbakgrunn mer positive eller mer negative holdninger til homoseksualitet jo lenger familien har bodd i Norge?

Er sterk sosial kontroll bra eller dårlig for integrasjon for ungdom med innvandrerbakgrunn?

Er det å være veldig religiøs et hinder for integrering?

Hvem føler seg mest «norske» – barn av europeiske innvandrere eller barn av innvandrere fra Afrika og Asia?

Norsk forskning på integrering har – med god grunn – fokusert mye på hvordan det går med innvandrere og deres barn i utdanning og arbeidsliv. I offentlig debatt står derimot spørsmål om kultur og religion stadig oftere i sentrum. Men hva vet vi egentlig om de kulturelle sidene ved integreringsprosessen? På dette arrangementet vil vi presentere smakebiter fra et pågående forskingsprosjekt om ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus, men med en liten vri. Gjennom en publikumsquiz vil vi teste om det folk tror om disse spørsmålene stemmer overens med det forskningen viser.

Medvirkende
  • Jon Horgen Friberg, forsker I, Fafo
  • Erika Braanen Sterri, Doktorgradsstipendiat, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
474