til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fra antihvitvask til færre uønskede hendelser: Hva kan helsetjenesten lære av finansbransjen?

Arrangør
EHiN, BearingPoint
Dag
Onsdag 16/8 2023 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

BearingPoint har på oppdrag fra bankene i SpareBank1-alliansen gjennomført et banebrytende prosjekt innenfor antihvitvasking (AML) for effektivt å avdekke forsøk på hvitvasking blant bankkunder. Gjennom å samle sammen alle bankenes individuelle erfaringer knyttet til mistenkelig kundeadferd og deretter anvende forklarbar kunstig intelligens, har man klart å kartlegge underliggende karakteristika og omsette disse til mer treffsikre regler for deteksjon av hvitvaskingsforsøk.


Helseforetakene registrerer i sine avvikssystemer, som følge av en god meldekultur, store volum av uønskede hendelser. Utfordringen er å identifisere risikoer og trender i dette store materialet, både på lokalt og nasjonalt nivå. Gjennom å anvende dette datagrunnlaget bedre kunne man identifisert og forstått risikodriverne bak de uønskede hendelsene på tvers av hele helse- og omsorgssektoren, og gjennom dette forbedre det forebyggende arbeidet.


Denne sesjonen vil utforske overføringsverdien av konseptet fra SB1 til analyser av uønskede hendelser i helsetjenesten, med formål om å forhindre at de samme uønskede hendelsene skjer igjen.

Medvirkende
  • Helene Tangen, Programleder anti-hvitvasking, SpareBank1
  • Einar Hovlid, lege og fagdirektør, Statens helsetilsyn
  • Asgeir M. Kvam, lege og medisinskfaglig rådgiver,, Vestre Viken HF
  • Karan Rognes Kathuria, Head of AI products, BearingPoint
  • Moderator: Edvard Nærum, leder av helse og offentlig sektor, BearingPoint
Kontaktperson
Elisabeth Kras, prosjektleder, EHiN, +4793447935
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
762