til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Matrise for Rusfeltet og rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant unge i Oslo

Arrangør
Velferdsetaten, Oslo kommune
Dag
Torsdag 17/8 2023 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Tyrili Arena Arendal
Stedsbeskrivelse:
På taket
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Alle snakker om "ROP-gruppa", men hvem er de egentlig? Hvilke tjenester og boliger trenger de, og hvor bør boligene ligge? Hvilke behov har personer med omfattende rus- og somatiske helseproblemer? Matrise for rusfeltet er utviklet for å gi svar på disse spørsmålene. Program for rusfeltet i Oslo (PRIOslo) har laget en inndeling av «ROP-gruppen» i sju grupper basert på funksjonsnivå med tilhørende bolig- og tjenestebehov. Matrisen gjelder for rusfeltet i Oslo kommune. Vi formidler også erfaringer fra et prosjekt med bosetting av personer med sikkerhetsrisiko når de riktige boligene mangler. 

Velferdsetaten vil i tillegg presentere ulike satsninger innen rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdom. Eksempler på prosjekter som blir presentert er: 

  • Samtaleverktøyet "Play it right" som skal forebygge og håndtere skadelige seksuell atferd blant unge, i samarbeid med RVTS Øst og Oslo politidistrikt
  • Hasjavvenningsprogrammet (HAP) som er et gratis tilbud til innbyggere som ønsker å redusere bruk av cannabis (hasj og marihuana)
  • Oslostandard for oppsøkende arbeid med utsatte barn og unge. Standarden skal sikre gode og likeverdige tjenester til utsatt ungdom på tvers av Oslo.

Det blir mulighet til å stille spørsmål underveis.

Medvirkende
  • Guri Bergo, Direktør, Velferdsetaten, Oslo kommune
  • Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune
  • Magne Ådna, Teamleder Nyttig Arbeid/erfaringskonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
  • Eldbjørg Solvoll, Spesialkonsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune
  • Fride Behrentz Færevaag, Spesialkonsulent, Velferdsetaten og SaLTo-sekretariatet, Oslo kommune
  • Stine Sundsbø Hollerud, Teamleder Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune
Kontaktperson
Synnøve Seljeflot, Programleder PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune, 95148530, synnove.seljeflot@vel.oslo.kommune.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
832