til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


En kunstutdanning for fengselsinnsatte? Den gode historien om Agder Kunstakademi

Arrangør
KORO kunst i offentlig rom
Dag
Torsdag 17/8 2023 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
 


Om arrangementet

Når staten bygger eller gjennomfører større rehabiliteringer, avsettes en lovbestemt andel av budsjettet til kunst. Dette gjelder også fengsler. Kunstavsetningen forvaltes av KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Da KORO mottok oppdraget for et kunstprosjekt i Agder Fengsel i Froland, valgte man i dialog med fengselsledelsen å bruke hele kunstavsetningen på å etablere og drive et kunstakademi for innsatte i en periode på tre år, fra januar 2021 og ut 2023. Med undervisning på akademinivå var ambisjonen at innsatte kunne utvikle sin egen kunstneriske praksis. De skulle rett og slett få ta en kunstnerutdanning av høy kvalitet i fengselet, i nært samarbeid med kunstnere og kuratorer på oppdrag fra KORO. Agder Kunstakademi er både en kunstutdanning og et kunstprosjekt.

Prosjektperioden nærmer seg nå slutten, og resultatene har vært oppsiktsvekkende. KORO, Kriminalomsorgen og studentene ved Agder Kunstakademi sitter igjen med nye innsikter og erfaringer om hva kunsten har betydd for fengselet – for den enkelte innsatte, for miljøet og for arbeidet med rehabilitering. Også KORO opplever de kunstneriske resultatene som oppsiktsvekkende, og i november blir det avgangsutstilling for Agder kunstakademi på Kunstnernes hus. Men betyr dette at Agder kunstakademi nå blir nedlagt? Hva kan KORO og Kriminalomsorgen ta videre fra disse tre årene? Og er vår tro på kunstens kraft egentlig forenlig med samfunnets forestillinger om hva en fengselsstraff skal være? 

Medvirkende
  • Sigurd Sverdrup Sandmo, Direktør, KORO
  • Kristine Jærn Pilgaard, Rådsmedlem og kurator, Agder kunstakademi
  • Magne Knudsen, Leder, Agder kunstakademi
  • Tanja Rosså Ødegård, Regiondirektør, Kriminalomsorgen sørvest
  • Frank M.T.Johansen, Kriminalomsorgen/tidligere direktør, Agder fengsel, avdeling Froland
  • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant (AP)), Medlem av Justiskomiteen
Kontaktperson
Maria Havstam, KORO kunst i offentlig rom, 92268408, mch@koro.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
540